Ga naar hoofdinhoud

Koolborstelonderhoud op locatie

Gelijkstroom sleepringmotoren of -generatoren met een vermogen van 100 kW of meer zijn vaak extreem zwaar en niet eenvoudig te verplaatsen. Daarom verzorgt Stolk Transmission Services, één van de dochterondernemingen van de Stokvis Group, koolborstelonderhoud op locatie en geeft adviezen over optimaal koolborstelonderhoud.

Bij het daadwerkelijk uitvoeren van koolborstelonderhoud op locatie start de monteur van Stolk Transmission Services met het uitvoeren van isolatiemetingen aan stator- en ankerwikkelingen met behulp van een megger. Afhankelijk van de gemeten meggerwaarden worden de verschillende compartimenten, waaronder stator en anker, ontdaan van koolstofdeeltjes en vuil, zodat de isolatie- of meggerwaarden weer hoger worden.

Na het schoonmaakproces wordt opnieuw een isolatiemeting uitgevoerd aan zowel de stator als de anker om na te gaan of de meggerwaarden dan wel acceptabel zijn. Indien de gemeten waarden dan nog steeds niet voldoen wordt bepaald welke strategie het beste kan worden gevolgd, namelijk het vervangen van de koolborstels of het reviseren, cleanen, drogen en balanceren van de gelijkstroommotor of generator. In geval van revisie moet onder meer het loopvlak van de collector worden afgedraaid en opnieuw worden ingezaagd. Bij het vervangen van de borstels dienen deze ook te worden ingeschuurd, totdat de koolborstel de ronding van de collector heeft.

Indien de machine volledig opnieuw gewikkeld dient te worden dan geschiedt dat in de werkplaats bij Stolk. In principe geldt: hoe lager de meggerwaarden, hoe slechter de isolatie. De meggerwaarden bij een nieuwe motor zijn dan ook oneindig. Behalve de meggerwaarden wordt ook de nulstand gecontroleerd ofwel de neutrale lijn. Wanneer de borstelbrug immers niet in de nulstand staat kan deze een afwijking vertonen, met als gevolg vonkvorming en vervroegde koolborstelslijtage.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven