Ga naar hoofdinhoud

Kenteq: voldoende opleidingsplaatsen en arbeidsperspectief in techniek

Landelijk gezien neemt het aantal mbo-leerlingen af, terwijl de perspectieven voor werk in de techniek niet overal slecht te noemen zijn. Dat blijkt uit het onderzoek van kenniscentrum Kenteq naar de ontwikkelingen op de arbeids- en onderwijsmarkt binnen de metaal, de elektro- en installatietechniek. Tussen de verschillende domeinen zijn uiteenlopende arbeidsmarktperspectieven en ook per opleidingsniveau zijn er belangrijke verschillen. Op het hoogste kwalificatieniveau zijn bij alle domeinen de vooruitzichten voor het vinden van werk gunstig.

Het aantal leerlingen dat in 2005 een opleiding in de metaal, elektro- of installatietechniek volgde, is ten opzichte van het schooljaar ervoor met ruim vijf procent gedaald tot bijna 46.000. In de elektrotechniek is de daling het sterkst en voor alle regio’s gelijk. Bij de metaal- en installatietechniek zijn wel grote regionale verschillen te zien. Terwijl het noord- en zuidwesten van Nederland een grote afname van het aantal leerlingen in de metaal kennen, is het totaal aantal in het zuidoosten toegenomen. Voor de installatietechniek is voor niveau 1 het leerlingaantal in het noord- en zuidwesten zelfs toegenomen met respectievelijk 28 en 39 procent.

Voldoende opleidingsplaatsen

Het onderzoek van Kenteq laat een positief beeld zien van de beschikbaarheid van leerwerkplekken en stageplaatsen, de zogenoemde BPV-plaatsen. In de installatietechniek zijn ruim voldoende opleidingsplaatsen beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Ook voor de elektrotechniek is het beeld overwegend zeer positief, al zou voor sommige opleidingen het wenselijk zijn in de toekomst het aanbod aan plaatsen te vergroten, omdat een tekort dreigt.

Meer bedrijven, minder werknemers

Het totaal aantal bedrijven binnen de metaal, elektro- en installatietechniek is het afgelopen jaar met een half procent gestegen. De toename deed zich net als de afgelopen jaren vooral voor in de metaalbewerking, de werktuigkundige installatietechniek en de koeltechniek. Voor de overige vakgebieden geldt dat de trendmatige daling van het aantal bedrijven doorzet.

Het aantal werknemers binnen de bedrijven is verder afgenomen. Deze daling werd zichtbaar in de elektrotechniek, de metaalbewerking en de metalektro. Tegelijkertijd was er een stijging van het aantal werknemers in de (werktuigkundige) installatietechniek te zien en een gelijkblijvend aantal in de koeltechniek. Kenteq verwacht dat deze trend zich de komende jaren doorzet.

Dit levert voor de installatietechniek het meest gunstige beeld op, terwijl de werkgelegenheidsverwachting voor de elektrotechniek minder gunstig is. Ondanks deze verschillen wordt op het laagste opleidingsniveau (niveau 1) voor alle domeinen een overschot aan personeel verwacht. Het tegenovergestelde geldt voor hoog opgeleid personeel op niveau 5.


x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven