Ga naar hoofdinhoud

Jachtbouwers werken samen aan geluidsreductie

Actieve geluiddemping is één van de samenwerkingsprojecten die opgepakt wordt naar aanleiding van de Compositie-workshop ‘Mag het geluid uit?’ Deskundigen uit de jachtbouw, scheepsbouw, toeleveringsindustrie en kennisinstellingen bogen zich tijdens een workshop op 12 december over de marktkansen en technische uitdagingen van geluidsreductie en trillingsverlaging aan boord van schepen.

Doordat grote jachten steeds lichter worden gebouwd met meer geïnstalleerd vermogen, wordt het steeds lastiger om geluid en trillingen te kunnen reduceren. Gekoppeld aan een toenemend gebruik van glas en meer nadruk op privacy betekent dit een verdergaande zoektocht naar technische oplossingen. Maar er zijn ook organisatorische uitdagingen, waaronder het intergraal benaderen van geluidbeheersing in het ontwerp en engineering.

Kansen
Tijdens de door Holland Marine Equipment in samenwerking met Hiswa Vereniging en TNO georganiseerde workshop is tevens gekeken naar ontwikkelingen in andere maritieme sectoren, zoals de offshore. Een tweetal concrete samenwerkingsprojecten zal worden uitgewerkt: actieve geluiddemping en het gebruik van nieuwe materialen in het interieur. Dit laatste onderwerp zal in breder verband behandeld worden in een nieuwe Compositie-workshop op 20 februari 2008.

“Nederland heeft een leidende positie bij de bouw van megajachten, baggerschepen, sleepboten en binnenvaartschepen”, aldus Gert-Jan Huisink van HME en Michaël Steenhoff van Hiswa. “Onderscheidende technologie, concurrerend in prijs/kwaliteit, een sterke kennisbasis en een hechte samenwerking in het maritieme cluster zijn hierbij succesfactoren. Het programma Compositie wisselt technische kennis binnen de maritieme industrie uit en smeedt nieuwe coalities. Doel is het versterken van de positie van Nederland op de exportmarkt, door het vormen van winnende combinaties.” Het programma wordt ondersteund door Stichting Nederland Maritiem Land.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven