Ga naar hoofdinhoud

Is de overheid vriend of vijand van industrieel Nederland?

Bedrijven hebben te kampen met een sterk toenemende internationale concurrentie. Wat kan de overheid eraan bijdragen dat werkgelegenheid, toegespitst op de technologisch-industriële sector, in Nederland behouden blijft? Op 23 november a.s. gaat minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het jaarcongres van de FME hierover in debat met de Nederlandse industrie, onder leiding van FME-voorzitter Jan Kamminga.

Op dit congres ‘De Winst van Nederland’ maakt de FME eveneens de resultaten bekend van de jaarlijkse FME-conjunctuurenquête naar de winstverwachting en de toe- of afname van de werkgelegenheid in de sector. De enquête is gehouden onder circa 3000 lidbedrijven van de koepel en nevenvestigingen en geldt daarmee als een representatieve steekproef uit de technologische sector.

Ook presenteert de FME deze dag de resultaten van de enquête naar de invloed van het Nederlandse ontslagrecht op de werkgelegenheid. Gekeken zal worden naar het ‘Deense model’. Daarbij komen vragen aan de orde als “Zouden meer mensen een ‘vaste baan’ met bijbehorende rechten kunnen krijgen als dit recht zou zijn geregeld via het ‘Deense model’?” Daarin kunnen werkgevers gemakkelijker arbeidscontracten verbreken en hebben werknemers sneller aanspraak op een werkloosheidsuitkering die ook hoger is als in Nederland.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven