Ga naar hoofdinhoud

Investeringsvooruitzichten Nederlandse Procesindustrie 2011

Machevo & Bulk Vereniging heeft een marktonderzoek laten uitvoeren dat inzicht verschaft in de vooruit-zichten van de Nederlandse procesindustrie in 2011. In gesprekken met 165 toon-aangevende bedrijven uit de Nederlandse procesindustrie, die tezamen een substantieel deel van de Nederlandse procesindustrie uitmaken, is ingegaan op hun investe-ringsverwachtingen.

De resultaten geven een goed beeld van de afzetperspectieven voor de leden van de Machevo & Bulk Vereniging (bedrijven actief in de proces-industrie). Voor zowel 2010 als 2011 geeft het onderzoek inzicht in uitbreiding, vernieuwing en vervanging van apparatuur en de daarmee verbonden diensten, waarbij twaalf marktsegmenten en 21 producten- en dienstencategorieën worden onderscheiden. Dit beeld is aangevuld met desk research met betrekking tot ontwikkelingen in sectoren en bedrijven uit de procesindustrie en producten en diensten die hieraan zijn gerelateerd.

De berekende marktomvang in 2010 is 2% lager uitgekomen dan de prognose hiervoor in het vorig jaar gehouden onderzoek. Per sector treden afwijkingen op van -10% tot +7%. Na de forse terugval in 2009 (17%) is in 2010 per saldo sprake geweest van een pas op de plaats, met aanzienlijke verschillen per sector. In veel sectoren wordt in 2011 een herstel ten opzichte van 2010 voorzien. Het totale aanschafniveau zal in 2011 naar verwachting 9% boven dat van 2010 liggen, maar blijft daarmee nog 10% onder dat van 2008.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven