Ga naar hoofdinhoud

Innovatie Prestatie Contract voor maritieme toeleveringsindustrie

Op vrijdag 19 mei 2006 is de pilot Innovatie Prestatie Contract (IPC) voor de maritieme toeleveringsindustrie ondertekend. Branchevereniging Holland Marine Equipment (HME) is penvoerder voor dit project. HME is daarmee de derde brancheorganisatie in Nederland, die met een pilot IPC van start gaat. Onder dit IPC zullen 29 bedrijven de komende 3 jaar zelf opgestelde innovatieplannen uitwerken. Hiervoor ontvangen de bedrijven een financiële ondersteuning van EZ en begeleiding en ondersteuning van HME.

De afgelopen maanden hebben de branche, EZ en de bedrijven, hard gewerkt aan deze nieuwe vorm van publiek-private samenwerking. Eind november 2005 is HME reeds begonnen met de werving van bedrijven, die in het IPC mee wilden doen. Vervolgens zijn de individuele plannen, één collectief plan en een penvoerderplan bij EZ ingediend. Uiteindelijk leidde dit tot de start van het IPC-traject van HME.

Het IPC is een pilotproject waarin bedrijven individuele innovatieplannen voor de komende 3 jaar hebben opgesteld. Tevens zullen er door verschillende vormen van samenwerking van deze bedrijven samenwerkingsprojecten ontstaan. De financiële impuls vanuit de overheid voor 3 jaar bedraagt € 49.500,- per bedrijf, waarbij het bedrijf minimaal eenzelfde bedrag investeert.
Staatssecretaris Van Gennip (EZ) over het project: “Het is een nieuwe werkwijze om samenwerking tussen EZ, bedrijven en brancheorganisaties te stimuleren en tot meerjarige innovatie te komen. We kunnen hiermee maatwerk leveren en voldoen aan de concrete behoeftes van bedrijven.”

Binnen de plannen wordt het begrip innovatie breed gehanteerd. Men kan zich toeleggen op product-, proces- en/of marktontwikkeling. De bedrijven bepalen zelf de prioriteiten. Het MKB krijgt hierdoor de kans door te gaan met innovatieve ontwikkelingen die vanwege tijd en financiële middelen nog niet gedaan of uitgesteld waren. De voorwaarden van deelname zijn laagdrempelig, waardoor het zelfs voor de kleinere MKB-ers relatief eenvoudig is om deel te nemen.

De IPC-pilots moeten in de loop van 2006 leiden tot een landelijke IPC-regeling.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven