Branche nieuws

Ingrijpend aanpassen: CE of toch niet?!

Bij de meeste bedrijven worden wel eens producten of machines aangepast aan veranderde productie- of bedrijfservaringen en/of -wensen. Soms zijn de aan-passingen minimaal, soms wordt de volledige lay-out veranderd of de besturing vernieuwd. Wordt bij derge-lijke ingrijpende aanpas-singen degene die aanpast gezien als fabrikant en moet het product of de machine een nieuwe CE-markering krijgen? Mikrocentrum organiseert op 6 november een themadag over dit vraagstuk, getiteld Ingrijpend aanpassen van producten en machines: CE of toch niet?!.

De vraagstelling kan ook anders worden omschreven: wanneer wordt de partij die een product of machine aanpast, gezien als fabrikant van een nieuw product – met alle gevolgen van dien? De themadag wil duidelijk maken hoe volgens deze Europese Richtlijnen moet worden omgegaan met aanpassingen van producten/machines. Tevens wordt ook het standpunt van de Nederlandse overheid ten aanzien van de ingrijpende aanpassing weer-gegeven.

Voorbeelden
Een aantal voorbeelden van veranderingen uit de dagelijkse praktijk zijn:

  • een beweegbare brug uit de jaren zeventig wordt voorzien van een nieuwe PLC besturing, inclusief de toevoeging van bediening op afstand;
  • een loskraan uit de jaren tachtig wordt voorzien van volledig nieuwe elektra en PLC besturing;
  • een bestaande machine wordt voorzien van nieuwe veiligheidscircuit met lichtschermen en beveiligde deuren, zonder dat de functie wijzigt
  • een productielijn wordt in 2012 opgebouwd uit deels oude machines en deels nieuwe machines die aan elkaar gekoppeld worden.
  • een elektrolysemachine uit de jaren negentig wordt voorzien van een nieuwe koelwaterinstallatie;

Bovengenoemde voorbeelden hebben vaak een relatie met meerdere Europese Richtlijnen, zoals de Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, EMC Richtlijn, ATEX Richtlijn en Richtlijn Drukapparatuur (PED).

Programma
De themadag wordt georganiseerd bij het Mikrocentrum in hartje Eindhoven. Deelnemers van bedrijven die lid zijn van het High Tech Platform betalen 245 euro excl. BTW, deelnemers van niet-leden 295 euro excl. BTW.

Sprekers zijn op dit terrein deskundigen als Nick de With (Fusacon), Michael Gerrits (Van Diepen Van der Kroef Advocaten), Mart Coenen (EMCMCC) en Willem van der Bijl (Produca).

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven