Branche nieuws

Ingenieurs nodig om recessie te overwinnen

Elke economische groei wordt gekenmerkt door innovatie, nieuwe technieken en een hoge mate van creativiteit. Ingenieurs staan aan de basis van deze sterke ontwikkelingen. In landen zoals China, Korea, Brazilië, maar ook in Duitsland, Polen en Frankrijk is dat goed zichtbaar. Investeren in goed technisch onderwijs vormt de basis hiervoor. Aldus beklemtoonde Martin van Pernis, president van KIVI-Niria, in zijn nieuwjaarstoespraak vandaag het belang van ingenieurs.

De ingenieursvereniging heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de promotie van de technische studies. De dreigende tekorten en de noodzaak om te komen tot vier technici op de tien afstudeerders in plaats van de 1,6 van 2012 heeft effect gehad en begint zijn eerste vruchten af te werpen. Dit is echter nog niet genoeg.

In het kader van de beoogde invoering van het sociaal leenstelsel, heeft KIVI-Niria de politiek recent een voorstel gedaan om te voorkomen dat er onwenselijke drempels ontstaan om voor een techniekopleiding te kiezen.

Het voorstel is om tijdens de eerste twee jaar van de invoering studenten aan de technische universiteiten een financiële compensatie toe te kennen. Na twee jaar kan er in een gezamenlijke evaluatie (studenten, universiteiten en ministerie) bekeken worden welke invloed het sociaal leenstelsel heeft op de instroom in de techniekopleidingen.

De vereniging zal ook in 2013 in haar dialoog met de politiek blijven aandringen op de stimulering van techniek in alle vormen van onderwijs, dus ook in het lager onderwijs. KIVI-Niria ondersteunt met andere partijen als FME en VNO-NCW het in het regeerakkoord voorgestelde Techniekpact. Dat doet men nadrukkelijk wel op voorwaarde dat het niet wederom ontaardt in een goed bedoelde studie of notitie, maar in een daadwerkelijke uitvoering van de voorstellen uit de diverse commissies.

KIVI-Niria is verheugd met het nieuws dat het advies van de verkenningscommissie HBO-techniek, geleid door Martin van Pernis, om het aantal technische opleidingen te reduceren en daarmee de herkenbaarheid te vergroten, door de HBO-raad is overgenomen en reeds door Inholland wordt doorgevoerd.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven