Ga naar hoofdinhoud

ING: sterke uitgangspositie Nederlandse maakindustrie

De Nederlandse maakindus-trie kan de komende twintig jaar 1% per jaar harder groeien dan de afgelopen twintig jaar. Gezien de sterke uitgangspositie en de groeikansen is dit een reële ambitie. De toegevoegde waarde van de maakindus-trie verdubbelt dan van 23 miljard euro in 2010 naar 47 miljard euro in 2030. Dit stelt het ING Economisch Bureau in de themastudie My Industry 2030 – Nederland gaat het maken.

De uitgangspositie voor de Nederlandse industrie is goed. Ons land telt sterke ketens in de maakindustrie en er zijn groeimarkten. De niet-hiërar-chische cultuur in Nederland leidt ertoe dat ideeënvorming, creativiteit en ontwerpverbeteringen worden gestimuleerd, nodig bij de ontwikkeling van hoogtechnologische producten. Daarnaast leidt de toenemende interna-tionalisering tot nieuwe groeikansen.

Om de groeiambitie in te vullen, moet

  • er voldoende aanbod van excellent personeel is
  • onderzoek en ontwikkeling op mondiaal topniveau komen staan
  • de bedrijfsvoering flexibeler worden
  • er voldoende toegang is tot grondstoffen.

Veel van deze uitdagingen vergen een nauwe samenwerking tussen overheid, maakindustrie en kennisinstellingen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven