Ga naar hoofdinhoud

Industriële automatisering trekt technologiebranche uit dal

Anders dan na eerdere conjuncturele dips, is het nu de branche voor Industriële Automatisering die het herstel van technologiebranches inluidt. Voorheen startte de conjunctuuromslag meestal in de branche Industriële Elektronica. De gezamenlijke technologiebranches in Nederland boekten in 2010 voor 9,5 procent meer orders dan in 2009. De omzet kwam 6,8 procent hoger uit dan vorig jaar toen de omzet nog 7,4 procent terugliep ten opzichte van het jaar daarvoor.

De cijfers uit het trendonderzoek van FHI, federatie van technologiebranches, betekenen zowel qua omzet als orderontvangst een herstel naar ongeveer het niveau van 2008. De totale omzet over 2010 kwam uit op bijna 6,5 miljard euro, gerealiseerd door zevenhonderdvijftig bedrijven in de branches Industriële Elektronica, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie en Medische Technologie.

De groei in de Industriële Automatisering hangt volgens FHI-directeur Kees Groeneveld sterk samen met het herstel van de procesindustrie, dat in de tweede helft van 2009 al inzette en zich in 2010 vertaalde naar investeringen. De branche Laboratorium Technologie profiteert ‘in de slipstream’ van de procesindustrie mee van het herstel. Deze branche, die nooit sterke schommelingen vertoont, groeide met ruim 7 procent naar een niveau dat hoger ligt dan ooit tevoren.

De elektronicabranche was de technologiesector die in de jaren 2008 en 2009 de diepste dip vertoonde. Het herstel duurt daar dan ook wat langer. Met bijna 13 procent meer orders en 5,3 procent meer omzet is deze branche nog lang niet op het niveau van 2007, dat toen nog ruim 20 procent hoger lag.

De branche voor Medische Technologie heeft meestal de neiging anticyclisch te bewegen. Na voortdurende stevige groei in de afgelopen jaren, is er nu in 2010 voor het eerst weer een terugval in omzet van 3 procent. De orderintake nam nog wel met bijna 4 procent toe in die branche.

FHI verwacht dat de groei in de industriële technologiebranches zal aanhouden. Voor de branches Laboratorium Technologie en Medische Technologie is dat minder zeker, mede vanwege de afhankelijkheid van overheidsinvesteringen in deze branches.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven