Branche nieuws

In Europees verband naar veiliger onderhoud

Naar schatting houdt 20% van alle ongevallen op werkplekken in Europa verband met onderhouds-werk. In een aantal sectoren is zelfs meer dan de helft van alle ongevallen onder-houdsgerelateerd. 10-15% van alle dodelijke onge-lukken op het werk kan worden toegeschreven aan onderhoudsactiviteiten.

Het is daarom van essentieel belang dat onderhoud op de juiste wijze wordt uitgevoerd, rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van werk-nemers. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) verstrekt actief informatie over het belang van veilig onderhoud op de werkplek.

Nieuwe campagne

Om veiliger onderhoud bij bedrijven onder de aandacht te brengen, is Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de nieuwe campagne ‘Een gezonde werkplek’ 2010/11 ten behoeve van veilig onderhoud gestart. Om het aantal werkgerelateerde ongevallen terug te dringen, heeft een dertigtal pan-Europese en internationale organisaties zich bij de campagne aangesloten.

Deze campagne bouwt voort op de resultaten van de campagne ‘Een gezonde werkplek’ 2008-2009 over risicobeoordeling. De nieuwe campagne heeft als doel beter inzicht te geven in goed onderhoud op de werkplek. Goede praktijken voor veilig onderhoud worden bevorderd via allerlei campagneactiviteiten waaronder conferenties, seminars en trainingssessies voor werkgevers, werknemers en andere belanghebbende partijen die betrokken zijn bij onderhoudswerk.

Kennis en ervaring uitwisselen

Door eigen campagne-evenementen en communicatienetwerken helpen de campagnepartners om veilig onderhoud op zowel Europees als nationaal niveau op de agenda te plaatsen. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal in de campagne en zorgt ervoor dat organisaties de opera-tionele en economische vruchten plukken van veiliger onderhoud. Zo zullen workshops worden georganiseerd voor de meest uiteenlopende bedrijfs-takken zoals landbouw, bouw en chemische industrie. Dit zijn van oudsher bedrijfstakken waar werknemers dagelijks aan meer dan gemiddelde gezondheidsrisico’s worden blootgesteld.

In het kader van de campagne ‘Een gezonde werkplek’ blijft EU-OSHA openstaan voor nieuwe officiële campagnepartners die zich willen aan-melden. Meer informatie over de campagnepartners en de activiteiten die zij in uw regio organiseren is te vinden op de campagnewebsite voor ‘Een gezonde werkplek’.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven