Ga naar hoofdinhoud

HTSM: Nabijheid ESTEC beter benutten

De markten en toepassingen voor de ruimtevaartindustrie blijven groeien. Het topteam HTSM ziet daarom nieuwe mogelijkheden ontstaan voor ESTEC, het grootste technologie- en onderzoeksinstituut van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA). Het ruimtevaartinstituut, dat in Nederland is gevestigd, biedt een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem voor innovatie van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Om deze mogelijkheden nog verder te benutten, moet de hechte samenwerking tussen ESTEC en de Nederlandse kennisgemeenschap nog verder worden uitgediept. Deze kansen en aanbevelingen staan in de Whitepaper die Amandus Lundqvist vandaag, namens het topteam HTSM, aan minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Zijlstra (OCW) heeft aangeboden.

In 2011 heeft ESTEC (European Space Research and Technology Centre) 354 miljoen euro inkomsten gegenereerd in Nederland. Dat is alleen al 4,26 keer zoveel als de Nederlandse bijdrage in dat jaar aan ESA van 84 miljoen euro. Amandus Lundqvist, boegbeeld van de topsector HTSM: “Als het kabinet de voorgenomen verlaging van de ESA-contributie doorzet, bestaat het risico dat andere lidstaten hun ‘eigen’ ruimtevaartinstituten voorrang gaan geven en dat ESTEC uit Nederland verdwijnt. Dit zou funest zijn voor de kennisontwikkeling en innovatie van de Nederlandse HTSM-sector.

Om internationale kansen te benutten moet de handhaving of zelfs verhoging van de huidige Nederlandse ESA-contributie hand in hand moeten gaan met een nauwere samenwerking tussen ESTEC en de Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven. Zo kunnen we een plek in de top 5 van kenniseconomieën kunnen veroveren.”

Voordeel van nabijheid beter benutten
De nabijheid van het grootste Europese ruimtevaartinstituut zorgt voor een relatief lage drempel voor Nederlandse onderzoekers om te participeren en van elkaars faciliteiten gebruik te maken. In de whitepaper geeft het topteam HTSM aan hoe Nederland dit unieke voordeel nog beter kan benutten:

  • Meer inzetten op commerciële toepassingen van bijvoorbeeld satelliet – data, met name in de topsectoren Agro- en Tuinbouw, Logistiek, Energie en Water. Hier ligt een rol voor ESA, TNO, NLR en natuurlijk de topteams.
  • Meer inzetten op technologische cross overs tussen ruimtevaart en HTSM (en andere relevante topsectoren). Hier ligt het voortouw bij NSO (‘matching events)’, TNO en natuurlijk de betrokken topteams bij de uitvoering van hun Innovatiecontract.
  • Het opzetten van een gestructureerde dialoog tussen ESTEC en de publieke kennisinstellingen. Er vinden nu al veel activiteiten plaats (uitwisseling onderzoekers, AIO-plekken, gezamenlijk onderzoek), maar die komen tot stand op basis van informele en toevallige contacten. Onderdeel van deze gestructureerde dialoog wordt het planmatig wederzijds gebruik en onderhoud van zware onderzoeksapparatuur. Hier ligt ook een kans voor Nederlandse instrumentenbouwers.
  • Een communicatieplan om de grote waarde van ESTEC en de ruimtevaart in brede zin voor Nederland beter over het voetlicht te brengen.

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven