Ga naar hoofdinhoud

Hightech sector maakt samenwerking concreet

De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) heeft de concrete plannen gepresenteerd hoe bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de komende jaren willen gaan samenwerken aan innovaties in de hightech sector. De plannen zijn aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangeboden en vastgelegd in een innovatiecontract en een human capital agenda. Het kabinet moet hierover in het voorjaar 2012 een besluit nemen.

In dit innovatiecontract staan de plannen om de komende jaren in publiek private samenwerkingsverbanden aan R&D-projecten te gaan werken. De ambitie is om voor 2015 ruim 1,4 miljard euro te gaan investeren. De verhouding publiek privaat is ongeveer fifty-fifty, volgens Amandus Lundqvist, boegbeeld van de topsector HTSM.

Driekwart van het MKB
Sinds september is door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samengewerkt om vijftien roadmaps uit te werken; van semiconductor equipment tot ruimtevaart en van nanotechnologie tot hightech materialen en bestrijkt de hele kennisketen: van fundamenteel onderzoek tot toegepast onderzoek.

“Partijen uit de hele keten hebben zich inhoudelijk en financieel verbonden. Zo’n 700 bedrijven hebben de steun toegezegd. Van de bijna 500 ‘letters of intent’ die het topteam heeft ontvangen komt driekwart van het MKB”, aldus Lundqvist. In het contractvoorstel staat de concrete inhoudelijke en financiële inzet voor 2012 en 2013, en wordt het perspectief geschetst tot en met 2015.

Knelpunten onder de aandacht
Toen het topteam in juni haar advies presenteerde, signaleerde zij een aantal knelpunten dat essentieel is voor een succesvolle uitvoering van de plannen. Deze knelpunten zijn nogmaals bij de minister onder de aandacht gebracht. “Voor participatie van Nederlandse bedrijven in Europese R&D-programma’s is de nationale cofinanciering essentieel. Als dat wegvalt, is er van participatie geen sprake meer. Hetzelfde geldt voor de contributie aan Europese ruimteprogramma’s (ESA).
 
Bezuiniging op deze contributie heeft grote gevolgen voor European Space Research and Technology Centre (ESTEC). Ook het kennisinstituut Holst zit in de gevarenzone. Als de voorgenomen bezuiniging doorgaat, verdwijnt dit succesvolle instituut. Bij de beleidsmakers in Den Haag wordt het belang van dit alles beseft en ik heb vertrouwen in een goede afloop”, zo onderstreept Lundqvist.

Te lage instroom in arbeidsmarkt
De human capital agenda brengt de toenemende schaarste aan talent, kennis en kunde tot uiting. Met name in de high tech sector tikt dit harder door dan in andere sectoren. “Voor ondernemers is deze schaarste een knelpunt voor verdere groei. De jarenlange afname van studenten die kiezen voor een technische beroepsopleiding heeft geleid tot een te lage instroom in de arbeidsmarkt. Het technisch beroepsonderwijs heeft haar zichtbaarheid verloren. We staan klaar om aan de slag te gaan,” aldus Lundqvist.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven