Ga naar hoofdinhoud

Grootste techniekcampus van Nederland

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Fontys Hogescholen en ROC Eindhoven ondertekenen vandaag een intentieverklaring om het technisch onderwijs te concentreren op het TU/e Science Park. Bij ROC Eindhoven gaat het hierbij om de middenkaderopleiding Engineering. De individuele onderwijsinstellingen tellen momenteel 14.000 techniekstudenten en willen gezamenlijk in 2020 doorgroeien naar 20.000 techniekstudenten. Hiermee ontstaat de grootste techniekcampus van Nederland.

Deze beweging van het technisch onderwijs in Eindhoven sluit nauw aan bij de innovatiecontracten die opgesteld zijn ‘om de positie van Nederland in de wereld te versterken’. Deze contracten zijn gisteren getekend door Minister Verhagen en de boegbeelden van de Nederlandse Topgebieden. Eerder werd in het ‘Masterplan Bètatechniek’ berekend dat het verwachte tekort van bètatechnici 40.000 bedraagt. De TU/e, Fontys Hogescholen en ROC Eindhoven spannen zich gezamenlijk in voor een nieuwe impuls aan het bèta- en technisch onderwijs in Nederland om tegemoet te komen aan de grote vraag op de arbeidsmarkt.

Bedrijvige campus
De onderwijspartners spannen zich afzonderlijk al in om meer jongeren te interesseren voor technisch onderwijs, maar verwachten dat de samenwerking op één campus hier substantieel aan bijdraagt. “De bedrijvigheid op het TU/e Science Park zal letterlijk en figuurlijk enorm toenemen”, aldus Jo van Ham, collegelid van de TU/e. “Ik voorzie een veel drukkere campus waarin de partners gebruikmaken van elkaars faciliteiten, zoals laboratoria en werkplaatsen. Ook willen we veel ruimte bieden aan startende ondernemers en kennisintensieve bedrijven. De nabijheid van zoveel technisch geschoolden van mbo- tot en met wo-niveau biedt daarvoor een gunstig klimaat.”

Onderwijssamenwerking
“Doordat de studenten van de verschillende niveaus nu ook daadwerkelijk samen op één locatie gehuisvest worden en nauwer gaan samenwerken in projecten, zal dat de doorstroom van studenten naar een hoger niveau zeker bevorderen,” zegt Nienke Meijer, collegelid van Fontys Hogescholen.
“De gezamenlijke mogelijkheden voor interdisciplinaire stage- en onderzoeksopdrachten op het technisch gebied voor studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau zijn nu veel makkelijker te realiseren.”
Volgens Antoine Wintels, Collegevoorzitter van ROC Eindhoven, is het ook van belang om de maatschappelijke context van techniek te laten zien: “Bijvoorbeeld hoe technologie ingezet kan worden in de zorg. Hierdoor krijgen jongeren veel beter zicht op de brede mogelijkheden die techniek biedt.”

Doorlopende leerlijnen
De samenwerking tussen de Eindhovense onderwijsinstellingen op het gebied van techniek kreeg de afgelopen jaren al meer vorm en inhoud. Zo bieden Fontys Hogescholen en ROC Eindhoven aan studenten mbo-4-ict een versneld traject. De studenten kunnen op die manier zowel een mbo- als een hbo-diploma behalen in zes in plaats van acht jaar. Fontys Hogescholen en de TU/e werken al langere tijd met doorlopende leerlijnen door middel van schakelprogramma’s en minoren. Daarnaast biedt het Equipment & Prototype Center (EPC) van de TU/e al regelmatig stageplaatsen op mbo- en hbo-niveau. De verdergaande samenwerking die nu wordt aangegaan, moet ruimte bieden voor nog veel meer initiatieven op dit vlak.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven