Ga naar hoofdinhoud

Grootste brandstofcel ter wereld

PEM brandstofcellen van NedStack gaan elektriciteit leveren aan de chloorfabriek van Solvay in Lillo (bij Ant-werpen). Deze elektriciteits-centrale, PEM Power Plant genoemd, is met 12.600 brandstofcellen en 1 MW vermogen de grootste ter wereld. De PEM Power Plant zet waterstof (een reststof uit de chloorindustrie) om in elektriciteit en warmte. De Power Plant is gisteren met een dieplader van Arnhem naar Antwerpen vervoerd. In september wordt de installatie daar in gebruik genomen.

Dankzij de PEM Power Plant kunnen de energie-intensieve fabrieken van chloor en chloraat in 20% van hun eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. De centrale bij Solvay levert behalve 1 MW elektriciteit ook 1 MW warmte, die op de site weer wordt gebruikt. Ook dit levert een aanzienlijke kostenbe-sparing op. Daarnaast draagt de industrie op deze manier belangrijk bij aan het behalen van Europese doelstellingen voor energiebesparing en reductie van de CO2 uitstoot.

De bouw van de 1 MW brandstofcelplant werd mede mogelijk gemaakt door het grensoverschrijdend Interreg project Waterstofregio Vlaanderen – Zuid-Nederland. Dit project met een totaal budget van 14 miljoen euro, dat wordt gecoördineerd door Waterstofnet, is opgericht om de kennis en projecten over waterstoftoepassingen in deze regio te ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op duurzame waterstof- en ‘early market’ toepassingen, zoals maritiem, logistiek en interstedelijk vervoer. De bouw van de 1 MW brand-stofcel, is de eerste mijlpaal van het Waterstofnet project. 

Made in Holland
De centrale is gebouwd in Arnhem door MTSA in opdracht van Nedstack. In 2007 bouwde laatstgenoemde al een kleinere variant van 70 kW voor Akzo Nobel in Delfzijl. De brandstofcellen blijken een lange levensduur te kennen. Onlangs bereikten ze de mijlpaal van 10.000 u continu bedrijf. Naar verwachting zullen de cellen 20.000 u volmaken. De centrale bij Akzo, die al vier jaar draait, vergt bijzonder weinig onderhoud en wordt door Nedstack op afstand beheerd.

Nedstack produceert zogenaamde Proton Exchange Membrane brand-stofcellen (PEM). De klanten integreren deze in diverse energiesystemen zoals

  • noodstroomvoorzieningen voor de telecom, rail en nutssector, ter ver-vanging van milieu-onvriendelijke accu’s met lagere betrouwbaarheid en levensduur
  • continue stroomvoorziening voor zendmasten in ontwikkelingslanden ter vervanging van diesel aggregaten. Brandstof- en onderhoudskosten, lawaai en roetuitstoot vallen voor brandstofcellen lager uit
  • continue elektriciteitsproductie in de chloor en chloraatindustrie, om het bijproduct waterstof economisch te benutten
  • stroomvoorziening voor elektrisch aangedreven stadsbussen, als alter-natief voor dieselbussen, trolleys en trams.

Nedstack is de grootste onafhankelijke producent van PEM brandstofcellen in Europa en neemt wereldwijd een tweede positie in. AkzoNobel startte in 1989 met de ontwikkeling van brandstofcellen. Alle expertise op dit gebied werd in 1998 meegegeven aan Nedstack, dat op dat moment als onafhan-kelijk bedrijf verder ging. Sinds 2007 worden de brandstofcellen commer-cieel ingezet. Bij het bedrijf werken momenteel vijftig mensen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven