Branche nieuws

In januari 2012 startte het project Green Efforts met als doel om een strategisch planningsinstrument te ontwikkelen, waarmee terminaloperators en havenautoriteiten de CO2 voetprint van zee- en binnenhavens duurzaam kunnen terugbrengen. Hiervoor wordt gedurende 2,5 jaar onderzoek gedaan bij diverse container- en RoRo-terminals, op welke manier energie kan worden bespaard en teruggewonnen, hoe meer regeneratieve energie kan worden gebruikt en op welke wijze het haven- en terminal personeel actief kan meewerken aan klimaat- en milieubescherming. Er doen acht partners mee aan het hoofdzakelijk door de EU gefinancierd project met een totale omvang van 3,2 miljoen euro. Coördinator is Jacobs-professor Jens Froese.

Met ongeveer 30% draagt het wereldwijde goederentransport in belangrijke mate bij aan de wereldwijd door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot. Hierop richt het onderzoeks- en ontwikkelingsproject Green Efforts (afkorting voor Green and Effective Operations at Terminals and in Ports) zich: tot juni 2014 onderzoekt een consortium met twee wetenschappers en zes industriepartners, voornamelijk uit hun maritieme branche, hoe met een breed palet van maatregelen het strategische energiemanagement van het havenbedrijf efficiënter met energie kan omgaan en zodoende milieuvriendelijker kan worden.

Virtueel 3D informatiecentrum
Om met succes nieuwe milieuconcepten te kunnen ontwerpen en implementeren als een compleet terminal- energie concept, is het belangrijk om elk apart proces in de haven en bij de terminal precies te kennen en te analyseren, hoe technische, organisatorische en gedrag beïnvloedende maatregelen hun uitwerking hebben op aparte processen. Het centrale management instrument moet de „Port and Terminal Knowledge Landscape“ worden, dat in het kader van Green Efforts wordt ontwikkeld.
 
Deze kennis landkaart voor havens en terminals is een sterk gedifferentieerd virtueel 3D informatiecentrum, waarmee alle processen in een haven, van lading overslag tot aan het verzorgen van koelcontainers, kan worden gesimuleerd. Het simulatie proces maakt een betrouwbare kwantificering van werkzaamheden mogelijk voor geplande maatregelen en levert bovendien direct een kosten-baten overzicht, zodat bepaalde negatieve effecten voor de productiviteit al voor aanvang kunnen worden verhinderd.

Speerpunten
Verdere speerpunten voor onderzoek en ontwikkeling van Green Efforts zijn: 

  • de gerichte technische doorontwikkeling van overslag en vloertransport apparaten evenals een algemene verbetering van de energie efficiëntie
  • de ontwikkeling van nieuwe “groene” energiebronnen binnen de terminal/ haven context door bijvoorbeeld de integratie van wind-, solar-, en bio gasinstallaties evenals energie terugwinning door het gebruik van wervelstroomremmen bij het afremmen van de kraanlast
  • de procesoptimalisatie van alle onderdelen om stationair draaien of leegloop te vermijden
  • scholingsmogelijkheden van operators voor een energiezuinige omgang met machines en voertuigen
  • concepten voor het management, gericht op inkoop van schone energie.

Corporate Carbon Footprint
“De mogelijkheden tot het verminderen van de CO2-itstoot van terminals en havens zijn veelzijdig: deze potentie wordt momenteel nog te weinig gebruikt”, aldus Jens Froese, Green Efforts -coördinator en professor of Maritime Logistics aan de Jacobs University in Bremen. “Des te belangrijker is het om individueel voor elke haven en elke terminal een gekwalificeerde basis voor de planning en beslissingen met betrekking tot de infrastructuur en operationele maatregelen in havens op te stellen, doordat men objectief de werking en economische gevolgen van verschillende maatregelen controleert. “Voor ons is daarbij de ISO-norm 14064 richtlijn voor de berekening van de ’Corporate Carbon Footprint‘, dus een internationaal gestandaardiseerde klimaatbalans van de onderneming, die alle directe en indirecte broeikas emissies uit de hele productieketen in acht neemt”.


Op dit moment vaak een toevallige combinatie: containerterminals en hernieuwbare energie. Het EU-Project Green Efforts wil er nu toe bijdragen, dat de energievoorziening en -management in Europese havens duurzaam en milieuvriendelijk worden (Foto: Sabine Nollmann)

Toenemende interesse
Bij het consortium onder leiding van de Jacobs University horen de containerterminal PSA Sines/Portugal, de RoRo-terminal Trelleborg/Zweden, de Sächsische Binnenhäfen Oberelbe, Siemens, IHS Global Insight/Frankrijk, het Hamburg Port Training Institute en het Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen.
 
Bovendien werd in verband met de grote interesse van de havenindustrie een Green Efforts -dialoogforum van de „Associated Ports and Terminals“ opgericht, waartoe de zes Europese havens en terminals evenals de haven van Los Angeles en Singapore horen. Natuurlijk zit ook de haven van Bremen in deze boot en het aantal geïnteresseerden neemt nog steeds toe.

De financiële projectomvang van Green Efforts bedraagt 3,2 miljoen euro. De centrale directie van onderzoek en innovatie van de Europese commissie draagt 2,2 miljoen euro bij in het kader van het zevende raamprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven