Branche nieuws

Groei voor stappen- en servomotormarkt

De Europese markt voor servo- en stappenmotor-systemen mocht zich de afgelopen tijd verheugen in een toenemende vraag. Enkele belangrijke factoren hebben bijgedragen aan deze groei, zoals compactere ontwerpen, kortere installatietijden, verbeterde efficiëntie en de trend naar gedecentraliseerde aan-drijfsystemen. Volgens een nieuwe analyse van Frost & Sullivan, Strategic analysis of Servo and Stepper Systems Market in Europe, was de markt in 2010 goed voor een omzet van € 1623,3 miljoen en zal deze in 2017 naar schatting € 3.385,4 miljoen bedragen.

Servosystemen zorgen voor aanzienlijk meer inkomsten dan stappen-motorsystemen. Dit is het gevolg van lagere kosten en betere beheers-baarheid en nauwkeurigheid in verschillende applicaties. Voor zowel servo- als stappenmotorsystemen zijn industriële automatisering en de auto-mobielsector de belangrijkste eindgebruikersegmenten; samen zijn ze goed voor bijna 40% van de markt.

Het streven naar energetisch efficiënte en gedecentraliseerde systemen creëert een behoefte aan efficiënte servo-en stappenmotorsystemen accentueren, aldus het rapport. Deze verschuiving naar efficiëntie zal de vraag in de komende zeven jaar blijven stimuleren. Tekenen van econo-misch herstel, parallel aan toenemende investeringen in eindgebruiker-segmenten (zoals automotive, industriële automatisering en verpakkingen) zorgen ook betere vooruitzichten.

Integratie creëert vraag
Daarnaast zorgt de behoefte bij eindgebruikers aan op maat gemaakte en energetisch efficiënte producten voor een vraag naar integrale aandrijf-oplossingen. De realiseerbare toename van functionaliteiten in servo- en stappenmotorsystemen zal naar verwachting zorgen voor meer toe-passingen in uiteenlopende eindgebruikersegmenten. Dit zal resulterend in extra omzetten.

Ook de voordelen van geïntegreerde servo- en stappenmotorsystemen, zoals de mogelijkheden voor opname in netwerken en applicatie georiën-teerd programmeren, zijn gunstige vooruitzichten voor de onderzochte periode ondersteunen.

De grote uitdaging voor motorfabrikanten zal zijn om geïntegreerd pakket oplossingen voor servosystemen aan te bieden, zegt het rapport. Geïnte-greerde oplossingen kunnen direct in specifieke toepassingen worden gebruikt. Dit is ook een uitdaging voor machinebouwers en eindgebruikers omdat zij de beste pasvorm voor bestaande servomotoren en servo drives moeten vinden.

Het rendement van servosystemen is op dit moment gewoon goed. Het kan echter nog worden verbeterd de aansturen te integreren in de motor, wat resulteert in minder kabelcomponenten en dus lagere verliezen en kosten.

Bedreigingen
Tegelijkertijd zijn er echter tendenzen die de groei kunnen tegenwerken. Draaistroommotoren en frequentieregelaars zijn in alle industriële gebieden geaccepteerd dankzij en relatief lagere prijs dan servosystemen. Fabri-kanten die afstappen van pneumatische en hydraulische systemen zullen goed kijken naar de kostenfactor, zodat in een bepaalde toepassingen elektronisch geregelde draaistroommotoren de voorkeur zullen krijgen boven servosystemen.

Fabrikanten van servo- en stappenmotoren bewegen zich in de richting van geïntegreerde technologie om tot een betere focus op specifieke segmenten eindgebruikers en hun toepassingen te komen. Deze strategie zal hen echter in conflict met hun afnemers kunnen brengen. Ook dit kan hun positie op de lange termijn ondermijnen, zelfs al investeren ze voortdurend in product-ontwikkeling.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven