Ga naar hoofdinhoud

Groei offshore windenergie mogelijk maar …

In Europa is meer dan 141 GW offshore windenergie aangelegd, in opbouw, reeds toegestaan of in de planning. Deze totale capa-citeit is 35 keer hoger dan de huidig geïnstalleerde capaciteit van bijna 4 GW. Hiermee kan worden voorzien 13,1% van de volledige electriciteitsproductie in Europa, voldoende voor de elektriciteitsbehoefte van 130 miljoen gemiddelde EU-huishou-dens. Dit maakte de European Wind Energy Association (EWEA) bekend in een analyse van alle bestaande offshore windenergieprojecten in de zeventien EU-lidstaten.

In heel Europa is er grote belangstelling voor de uitbreiding van offshore windener-gie. Projectontwikkelaars, regeringen en investeerders verwachten dat offshore windenergie de groeimogelijkheden en banen creëert waar Europa zo’n grote behoefte aan heeft. Momenteel zijn nieuwe offshore windmolenparken met een gezamelijke capaciteit van 5,6 GW in opbouw in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België.

Succes mogelijk
De offshore windenergiesector kan volgens de EWEA het succes van onshore windtechnologie evenaren. Deze heeft ondertussen bewezen een competitieve energiebron te zijn ten opzichte van nieuwe aardgas- en steenkoolcentrales en ontplooit zich tot een belangrijke Europese industrietak.

Volgens het EWEA-verslag Wind in our sails kan de offshore windenergiesector tegen 2020 169.000 banen scheppen in de EU en tegen 2030 zelfs 300.000. Europese bedrijven zijn op dit ogenblik toonaangevend in de sector en vertegen-woordigen meer dan 99% van de offshore capaciteit die in de Europese wateren is aangelegd.

Als groeigebieden worden onder meer het vervaardigen van turbines en turbine-onderdelen, de bouw van substructuren en installatieschepen, de aanleg van elektriciteitsnetwerken inclusief onderzeese hoogspanningskabels en de aanleg van havens genoemd.

Maar …….
Het verslag waarschuwt er echter ook voor dat voldoende financiële inbreng door investeerders noodzakelijk is om het Europese potentieel in de offshore wind-energiesector te kunnen waarmaken. Cruciaal zijn evenzeer de financiering en de aanleg van offshore elektriciteitsnetwerken in de noordelijke en Baltische zeeën om het transport van grote hoeveelheden elektriciteit naar de verbruikers mogelijk te maken. Verder riskeert de sector de komende jaren een tekort aan onderzeese hoogspanningskabels, wat volgens het rapport dringend verholpen moet worden. Hetzelfde geldt voor een mogelijk tekort aan gekwalificeerde arbeiders.

Tot slot moeten voor een offshore succes Europese besluitvormers ambitieuze streefdoelen op het vlak van hernieuwbare energie voor de periode na 2020 voorop stellen. Ook moet meer worden geïnvesteerd in research en in de aanleg van offshore elektriciteitsnetwerken.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven