Ga naar hoofdinhoud

Goede groei Europese aandrijfmarkt

Begin juni vond in Brussel, op uitnodiging van de Belgische brancheorganisatie Agoria, de jaarlijkse bijeenkomst plaats van European Power Transmission Engineering (Eurotrans). 2007 en het begin van 2008 waren goede tijden voor de Europese fabrikanten van aandrijvingen. Een van de belangrijkste drijvende krachten achter deze groei is de windenergie, waarvan de belangrijkste spelers zijn gevestigd in Europa.

Eurotrans (European Committee of Associations of Manufacturers of Gears and Transmission Parts) is een samenwerkingsverband tussen zes Europese brancheorganisaties:

De organisaties vertegenwoordigen de belangen van meer dan zeshonderd ondernemingen. Het secretariaat is ondergebracht bij de VDMA in Frankfurt.

Omzetontwikkeling

De aangesloten leden hebben met een gezamenlijke jaarlijkse productie van meer dan 14 miljard Euro. De lagerindustrie en de automobielindustrie zijn hierbij niet inbegrepen). In Europa zijn minstens 150.000 mensen werkzaam in de industriële aandrijfsector. Fabrikanten van aandrijvingen hebben een volle orderportefeuille en de vooruitzichten voor 2008 en 2009 zijn goed. Voor 2008 voorspellen deskundigen nog eens een periode van groei met meer dan 5%, hoewel dit zou kunnen worden beperkt door een wereldwijd tekort aan zowel capaciteit als grondstoffen.

De belangrijke problemen waarmee de aandrijfindustrie in de toekomst te maken zullen krijgen zijn de hogere kosten voor energie en materialen, een tekort aan productiecapaciteit en de ongunstige wisselkoersen. Ook de Europese bevolkingsopbouw wordt een probleem omdat het kan leiden tot een tekort aan technici en specialisten.

Vooruitzichten
Tijdens de bijeenkomst werd Georges Roobaert, vice-president van Hansen Transmissions International NV, gekozen tot president van Eurotrans. Helmut Holz van Flender AG werd gekozen tot Vice President en Dr. Andrea Scanavini (Gear World Spa) werd na drie succesvolle jaren als president benoemd tot Past President.

Ondanks de gunstige ontwikkeling is Eurotrans voorzichtig over de toekomst. Roobaert: “Het toekomstig success en de toekomstige groei van onze industrie zal sterk afhangen van het aantrekken van voldoende aantallen technisch geschoolde mensen. Onze sector is behalve kapitaal- ook erg kennisintensief. Daarom hebben we getalenteerde technici en goed getrainde bedieningsmensen nodig. Hierdoor en door het demografische probleem luiden de voorspellingen date r de volgende paar jaar een algemeen tekort aan dit soort mensen zal optreden. We moeten dus actie ondernemen om onze industrie beter zichtbaar te maken. De jeugd moet weten dat onze sector tot de high-tech industrie moet worden gerekend en een scala aan aantrekkelijke en uitdagende banen telt.”

Tijdens de bijeenkomst werd tevens de nieuwe website van Eurotrans  werd gelanceerd. Voorts werd besloten dat het motto van de sector zal zijn ‘Europese kennis voor wereldwijde aandrijfoplossingen’.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven