Ga naar hoofdinhoud

Geluidhinder zorgt voor concentratieverlies

Te veel lawaai veroorzaakt slechthorendheid of uiteindelijk volledige doofheid. Geluid op de werkplek kan naast gehoorschade ook  hinder opleveren. Zoals een vervelende piep, die eerder hinderlijk is vanwege de toonhoogte dan vanwege zijn geluidniveau.

Hinder wordt door iedereen anders ervaren, maar verlies van concentratie door hinderlijk geluid kan iemand in gevaar brengen. Om de hinder van geluid op de werkplek goed te kunnen beoordelen is bij NEN hiervoor een praktische leidraad gepubliceerd, de NPR 3438:2007 ‘Ergonomie – Geluidhinder op de arbeidsplaats’.

Tot 80 dB(A)
Deze praktijkrichtlijn geeft streefwaarden voor de geluidomgeving met betrekking tot beperking van de verstoring van communicatie en concentratie. Daarbij gaat het om de toetsing van het geluidniveau op de arbeidsplaats aan streefwaarden voor toelaatbaar geluid tussen 35 dB(A) en 80 dB(A). In combinatie met de akoestiek, kan dan met deze NPR een uitspraak worden gedaan over de mate van verstoring.

Voorkomen
Omdat is vastgesteld dat boven een geluidniveau van 80 dB(A) er risico op gehoorschade optreedt, is hiervoor een richtwaarde opgenomen in de Nederlandse wet. Bij geluidniveaus boven deze grens heeft verlaging van het geluidniveau prioriteit. Toepassing van de NPR 3438:2007 voor de beoordeling van verstoring van communicatie en concentratie door geluidniveaus boven deze grens is daarom niet zinvol. Wel kan worden bepaald met hoeveel het geluidniveau moet afnemen om verstoring te voorkomen.

Twee methoden 
Er worden in deze nieuwe NPR 3438 twee methoden beschreven waarmee geluidhinder op werkplekken kan worden beoordeeld. Eén op basis van verstaanbaarheid en één op basis van concentratievermogen. Als geluidhinder goed onder de loep wordt genomen en kan worden beperkt, dan kan dit leiden tot kwaliteitsverbetering. De beheersing van geluidhinder kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van ziekteverzuim.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven