Ga naar hoofdinhoud

Fontys tekent overeenkomst met EduNet

Fontys Hogescholen heeft een overeenkomst gesloten met het kennisplatform EduNet. Door de overeen-komst krijgen studenten van Fontys Hogescholen toegang tot actuele technologiekennis en innovatieve producten op het gebied van industriële automatisering. De overeen-komst werd getekend tijdens het Integrated Product Development Symposium (IPD), waar studenten van verschillende technische opleidingen de resultaten van hun prak-tijkgerelateerde techniekprojecten presenteerden.

EduNet is een initiatief van Phoenix Contact, de innovatieve marktleider op het gebied van industriële aansluittechniek, automatiseringstechniek, elek-tronische interfacesystemen en overspanningsbeveiliging. Het international university network EduNet werd op 20 juni 2007 opgericht onder het motto ‘Kennisdeling leidt tot kennisrijkdom’. Het netwerk is ontstaan uit een samenwerking tussen hogescholen in onder andere Nederland, Duitsland, Finland, China en Singapore en de specialist in interface-techniek.

Fontys
Fontys Hogeschool Engineering – Werktuigbouwkunde onderschrijft de stelling van EduNet dat kennisdeling leidt tot kennisrijkdom. Met de aan-sluiting op EduNet stelt het onderwijsinstituut zich open voor een actieve bedrijfsparticipatie in het hoger onderwijs.

De snelle technologische ontwikkelingen en de toenemende complexiteit van projecten in het werkveld vragen om een intensievere kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en marktproducenten. EduNet biedt de school nieuwe mogelijkheden om technologische kennis te delen met hogescholen, universiteiten en bedrijven als Phoenix Contact. Ook kan ze studenten via EduNet vertrouwd maken met de nieuwste technologieën. De kennis die lectoren, docenten en studenten in praktijkgerichte opdrachten opdoen, vloeit terug in het onderwijs en houdt de onderwijsprogramma’s actueel.

Phoenix Contact
Cito Benelux (moedermaatschappij Phoenix Contact) stelt, dat een hoog opleidingsniveau van afstuderende engineers van levensbelang voor elke onderneming in de industriële automatisering is. De studenten van nu komen straks voor grote en complexe uitdagingen te staan. Het is in het belang van de industrie om studenten al tijdens hun studie in aanraking te brengen met de uitdagingen van de beroepspraktijk.

Phoenix Contact voelt zich maatschappelijk verplicht om jongeren te laten zien hoe leuk, spannend en interessant het werken met moderne techniek is. De toekomst vraagt om vakkundige en creatieve engineers die buiten gebaande paden durven te treden. De samenwerking tussen Fontys Hoge-scholen en EduNet biedt kansen voor de engineers van morgen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven