Ga naar hoofdinhoud

FHI: niet meer geld, wel meer focus

“Met technologische innova-tie kunnen we zelfs met minder geld van de overheid veel maatschappelijke pro-blemen aanpakken, mits we de juiste focus kiezen.” Met die stelling overhandigde Eric van Schagen, voorzitter van FHI federatie van tech-nologiebranches vorige week namens zijn branches een ‘technologiemanifest’ aan demissionair minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven. “Een cadeaubon van de technologiebranches voor de BV Nederland” noemde de praeses het document, dat in een vorm is gegoten die doet denken aan een geschenkvoucher.

FHI stelt in het manifest dat de Nederlandse kenniseconomie er baat bij heeft de koppeling te maken tussen technologieontwikkeling en het aan-pakken van maatschappelijke problemen als zorg, energie, duurzame productie, mobiliteit en veiligheid. Daarin moet volgens FHI worden geïn-vesteerd omdat dat rendement oplevert. Dat betekent niet per se meer overheidsgeld, maar wel het gerichter en meer gecontroleerd besteden van collectieve middelen.

Meer focus
De technologiebranches vragen de overheid om meer focus op technolo-gische ondernemingen, met een hoge toegevoegde waarde en zelfschep-pend vermogen. Het stimuleren van consortiumvorming aan het front van de technologie kan de overheid faciliteren en hoeft niet veel geld te kosten, meent FHI.

Dergelijke meestal wat kleinere, groeiende bedrijven zijn in Nederland in toenemende mate complementair aan de grote bedrijven, die alle zich snel ontwikkelende specialismen niet zelf in huis kunnen hebben. Het versterken van die infrastructuur kan er voor zorgen dat ook grote bedrijven in Neder-land hun R&D blijven doen of zelfs uitbreiden. Het gericht versterken van de internationale laboratoriumfunctie van Nederland hoort daar volgens FHI bij en heeft goede kansen in ons land.

“De verdeling van overheidsgeld in innovatieprogramma’s overlaten aan een beperkt aantal grote marktpartijen roept concurrentieverstoring op en werkt onevenwichtigheden in de hand. Transparantie is moeilijk te garanderen. Dat is slecht voor het maatschappelijk draagvlak van de branche en kan negatief uitwerken op de aantrekkingskracht van de branche in de arbeids-markt”, signaleert FHI- directeur Kees Groeneveld.

Onderwijs
Het technologiemanifest van FHI vraagt in het verlengde daarvan ook om meer focus in het onderwijs. Ook hier gaat het de branches niet om meer geld, maar om gerichtere besteding, het opleiden voor ‘sleutelfuncties’ in de technologie, hooggekwalificeerde kenniswerkers. Verdere flexibilisering en internationalisering van de arbeidsmarkt voor kenniswerkers’ is volgens FHI voorwaarde om Nederland een voortrekkersrol te kunnen laten vervullen bij toekomstige economische groei, die gepaard kan gaan aan de realisatie van maatschappelijke doelen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven