Ga naar hoofdinhoud

Fenelab Sector Elektro opgericht

Nadat op 24 oktober 2012 een infosessie plaatsvond bij het VSL in Delft is op 4 juni jl. de Fenelab Sector Elektro formeel opgericht. De oprichtingsvergadering vond plaats op het hoofdkantoor van Fenelab te Den Haag. Fenelab kent nu vier sectoren. Naast de sector Elektro zijn dat de sector Bouw, de sector Milieu en de sector Agro-Food. De sector Elektro bestaat uit geaccrediteerde test en kalibratie laboratoria op het gebied van elektrische grootheden, elektromagnetische compatibiliteit en productveiligheid.

Op elektrotechnisch gebied zijn in Nederland 21 laboratoria geaccrediteerd. Hiervan zijn er nu 14 lid van Fenelab en het ligt in de verwachting dat dit aantal in ieder geval tot 16 zal stijgen. De oprichting van de sector Elektro heeft er tevens toe geleid dat vier nieuwe leden zich bij Fenelab hebben aangesloten. Met het huidige ledenbestand vertegenwoordigt de sector Elektro een ruime meerderheid in het veld.

Doel is de leden verder te ondersteunen op alle gebieden die gezamenlijk beter aangepakt kunnen worden dan door ieder van de leden individueel. Tijdens de infosessie en de oprichtingsvergadering zijn al een aantal onderwerpen ter sprake gekomen, zoals:
– Samenwerking op het gebied van ringvergelijkingen
– Effectiever volgen internationale en norm ontwikkelingen
– Verhouding tussen kalibratie en testen
– Veiligheid en arbeidsomstandigheden (hoge spanningen en elektromagnetische straling)

De sectorcommissie Elektro zal 2 a 3 maal per jaar bijeenkomen om prioriteiten te stellen en de werkgroepen op de verschillende onderwerpen te formeren. De uitbreiding met een sector Elektro maakt deel uit van de doelstelling van het Fenelab bestuur om de Nederlandse geaccrediteerde laboratoria in de volle breedte te vertegenwoordigen. Daarom zal de komende periode worden bekeken of het zinvol is Fenelab uit te breiden met andere sectoren.

Fenelab is de branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Dit betekent dat we belangenbehartiger en spreekbuis van de branche zijn, bijvoorbeeld wanneer nieuwe wetten of normen in ontwikkeling zijn die gevolgen kunnen hebben voor onze leden. Fenelab beschikt over een waardevol netwerk binnen de nationale en internationale normalisatiewereld en onderhoudt goede contacten met voor de branche relevante ministeries en instellingen.

Fenelab vertegenwoordigt ruim 5,5 miljard omzet en ruim 5000 full time arbeidsplaatsen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven