Ga naar hoofdinhoud

FEDacademy houdt kennisniveau in Nederland op peil

Het onderwijs ligt de afgelopen jaren zwaar onder vuur. Niet alleen nemen het kennisniveau en het aantal lesuren aanzienlijk af; met alle veranderingen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan wordt het onderwijs er ook niet beter op. Schoolsystemen die weg moesten (denk aan de LTS), profielen die er moesten komen en dat met steeds minder lesgeven. Veertig jaar geleden waren 2000 lesuren per schooljaar normaal, nu nog maar 1000 met een beetje gesjoemel. Nederland kennisland? Met de FEDAcamie wil de brancheorganisatie het kennisniveau in het bedrijfsleven op peil houden.

Het bedrijfsleven klaagt al jaren steen en been als het gaat om technisch geschoold personeel. Medewerkers moeten door het bedrijfsleven zelf worden geschoold. “Opleidingen voldoen niet meer”, is de algemeen gehoorde klacht. Als rechtgeaarde techneut vind ik dat dit moet worden genuanceerd en geldt dit mijn inziens voornamelijk voor het lager en middelbaar onderwijs.

Dat er een discrepantie bestaat tussen werkelijkheid en theorie is een feit. Dit feit wordt onderstreept door de komst van de FEDAcademie. Dit is een opleidingsfaciliteit die is voortgekomen uit een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van het bedrijfsleven. Het onderzoek toont aan dat er wat moet worden gedaan aan het opleidingsniveau in Nederland. Dat geldt niet alleen voor hen die van school afkomen, maar ook binnen de organisaties zelf moet het opleiden van personeel sterker worden onderstreept.
 
Te weinig wordt onderkend dat het opleiden van medewerkers een investering is die op de langere termijn problemen helpt voorkomen. Dat is ook het principe, dat de FEDAcademie nastreeft: het een leven lang mogelijkheden bieden om de snelheid van de continue veranderingen, zowel op technologisch gebied als op economisch gebied, te kunnen blijven volgen.

Volgens branchevereniging Feda is de FEDAcademie feitelijk een antwoord op de vraag vanuit de leden naar opleidingen. “Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat de leden minimaal drie jaar kwijt zijn aan opleidingen om nieuwe medewerkers op het goede niveau te krijgen”, aldus Simone van Wilgen, projectsupport bij de Feda. “Verder blijkt dat meer specifieke opleidingen ontbreken om medewerkers verder op te kunnen leiden.

Kortom, een dilemma dat door de reguliere instituten niet wordt opgelost. De vraagstelling was daarmee, mede met het oog op het gegeven dat wij met het reguliere onderwijs contacten hebben, duidelijk. Het gat tussen scholen en bedrijven bestaat en wordt niet opgevuld, of er wordt traag op gereageerd. De opdracht was dus: Feda, doe er wat aan!”

Het volledig artikel vindt u in het juli/augustus-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven