Ga naar hoofdinhoud

Feda en Syntens sluiten ‘Innovatie samenwerkingovereenkomst’

De Nederlandse maakindustrie staat onder druk. De mondiale concurrentie neemt toe en als antwoord daarop is een sterk, innovatiegedreven industriebeleid noodzakelijk. Het innoverend vermogen van met name het MKB in Nederland loopt echter achter op de trend. Vandaar het initiatief van de Federatie Aandrijven & Automatiseren (Feda) om in samenwerking met Syntens een specifiek op Feda-leden gericht innovatieprogramma te starten. Hiertoe is door de Feda onlangs een Service Level Agreement (SLA) met Syntens ondertekend die zal leiden tot een sterke innovatie-impuls binnen de lidbedrijven van de Feda. Een belangrijk deel van de activiteiten wordt door het Ministerie van Economische Zaken gesubsidieerd.

Syntens zet aan tot succesvol innoveren, versterkt het innovatievermogen van ondernemend Nederland en levert daarmee een bijdrage aan duurzame groei. Syntens wil, als adviesorganisatie voor innovatiestimulering binnen het MKB, zich inzetten voor de bevordering van kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen. In samenwerking met brancheorganisaties zorgt Syntens voor een efficiënte en effectieve kennisoverdracht naar het MKB dat wil en kan innoveren. Syntens is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Daardoor is de onafhankelijkheid van de advisering gewaarborgd en is de dienstverlening veelal kosteloos.

Naast het behartigen van de nationale en internationale belangen van haar leden, is promoten van het vakgebied bij zowel bedrijfsleven, onderwijs als de overheid een belangrijke taak van de Feda. De organistie wil tevens haar leden stimuleren om onderling meer samen te werken, te vernieuwen en hun innovatiepotentieel te vergroten. Ook het initiëren en uitbreiden van op aandrijf- en automatiseringstechniek gerichte opleidingen, alsmede het vergroten van de interesse bij jongeren voor een carrière in de techniek, behoort tot de brede missie. Onder het motto ‘Engineering the Future’ wil Feda duidelijk maken dat industrieel Nederland juist nu sterker dan ooit moet nadenken over de richting van haar industriële ontwikkeling. Afwachten is niet aan de orde en industriële vooruitgang kan alleen maar gestimuleerd worden door het ontwerpen en implementeren van op technologische innovatie en operationele groei gerichte activiteiten. De ondertekening van de SLA tussen Feda en Syntens zal dit streven een nieuwe impuls geven.

(foto: van links naar rechts: Kees Hamelink van Syntens, Ignace Karthaus van Syntens, Lucas Wintjes, voorzitter van Feda en Andre Braakman, sectormanager van Feda)

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven