Ga naar hoofdinhoud

Extra Atex-controles

De Arbeidsinspectie controleert in 2010 bij bedrijven extra intensief op ontploffingsgevaarlijke omgevingen. Aanleiding is de Europese strategie om het aantal arbeidsongevallen in Europa tussen 2007 en 2012 met een kwart te verminderen. Dit staat in het jaarplan van de Arbeidsinspectie dat demissionair minister Donner van SZW onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

In 2005 deed zich een explosie voor bij een raffinaderij in Texas, waarbij vijftien doden en meer dan 100 gewonden vielen. Fouten, gebrek aan aandacht en een verkeerde focus op een groot aantal aspecten werden geconstateerd. Deze resultaten hebben ook in Nederland tot een nieuwe aanpak geleid waarbij de Arbeidsinspectie tot een aantal wezenlijke kernpunten is gekomen. Zo is er onderzoek gedaan naar de technische inrichting van procesinstallaties om te bezien of deze tot vergelijkbare situaties als in Texas kunnen leiden. In 2006 heeft dit onderzoek bij raffinaderijen plaatsgevonden, in 2009 is de overige chemische industrie onderzocht.

Aanpak
Met de brancheorganisaties is een structureel overleg opgezet om tot gelijke visie voor de gewenste aanpak te komen. Een belangrijk onderdeel in de aanpak van het bedrijfsleven wordt gevormd door het inrichten en stimuleren van over het land verdeelde veiligheidsnetwerken. In deze netwerken kunnen de bedrijven onderling informatie over ‘best practices’ uitwisselen. Waar nodig biedt de Arbeidsinspectie ondersteuning aan deze netwerken. Er is samenwerking gezocht met de VROM-inspectie en Staatstoezicht op de Mijnen, om tot één gedeelde overheidsaanpak te komen.

 
De Arbeidsinspectie controleert in 2010 bij bedrijven extra intensief op ontploffingsgevaarlijke omgevingen (foto: Paul Quaedvlieg)

Veiligheidcultuur
Volgens het Baker-panelreport is de veiligheidscultuur een belangrijke risicofactor. Naast stimulerende activiteiten vanuit het beleid heeft de Arbeidsinspectie de ontwikkeling van een ‘Inspectiemodule Veiligheidscultuur’ opgepakt om zo in bedrijven de samenhang te kunnen toetsen tussen de aanwezige veiligheidscultuur met het gevoerde beleid en het veiligheidmanagementsysteem. In 2010 worden na acceptatie van de methode door de betrokken toezichthouders met deze module inspecties uitgevoerd naar de veiligheidscultuur.

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven