Ga naar hoofdinhoud

Export gaat in 2013 de kar trekken

De export vormt al jaren de belangrijkste pijler van de groei van de Nederlandse economie. Ook in 2013 zal dit het geval zijn. De groei van deze zogenaamde ‘Made in Holland’ producten zal volgend jaar herstellen en de kar van de economische groei trekken. Dit valt te lezen in de Exportmonitor Goederen van ABN Amro. In dit rapport ligt de focus op de export van in Nederland geproduceerde goederen.

De uitvoer van producten van Nederlandse herkomst is in 2012 licht gedaald. Met de verbetering van de mondiale economie en het vertrouwen van het bedrijfsleven en de consument zal de wereldhandel zich in 2013 herstellen. De groei van de goederenexport stabiliseert zich met 4¼ % in 2013.

In tegenstelling tot in 2012 draagt de export van ‘Made in Holland’ producten daar nu wel in aanzienlijke mate aan bij (+ 3¼ %). Dit is een positieve ontwikkeling voor onze economie omdat aan de export van Nederlandse producten meer wordt verdiend dan aan wederuitvoer. Meer dan in 2012 zal volgend jaar worden geprofiteerd van de lagere waarde van de euro en de beperkte toename van de arbeidskosten.

Exportgroei in alle sectoren
ABN Amro verwacht dat alle Nederlandse producerende sectoren een exportstijging zullen realiseren in 2013, al zal dat bij de één wat minder zijn dan bij de ander. De delfstoffenwinning (voornamelijk olie en gas), chemische, rubber- en kunststofindustrie zullen de hoogste groei laten zien.

De export van de consumentengoederenindustrie zal nauwelijks stijgen. De markt voor duurzame consumentengoederen ondervindt namelijk hinder van de druk op de koopkracht in de eurozone.

De machine- en transportmiddelenindustrie zal qua exportgroei in 2013 in de middenmoot belanden. Deels betreft deze groei de uitlevering van stijgende orders uit 2012.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven