Ga naar hoofdinhoud

Eisen MIA/Vamil mobiele machines aangescherpt

Per 1 januari 2008 gelden strengere eisen voor mobiele machines zoals heftrucks en graafmachines om in aanmerking te komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Machines met een hydraulisch systeem moeten voortaan bio-olie gebruiken die voldoet aan de Ecolabel-eis.

Voor machines werkend met een variabel toerental gelden nu strengere emissie-eisen. Deze moeten voortaan voorzien zijn van een Tier IV-motor.  Veel machines gebruiken olie voor het hydraulisch systeem. Vanaf 2008 moet de hydrauliekolie voldoen aan de eisen van het Ecolabel. Het Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten. Het stelt strenge eisen aan de opstapeling van schadelijke stoffen in het bodem- of watermilieu.

Ecolabel
Olie die voldoet aan het Ecolabel moet biologisch afbreekbaar en niet-giftig zijn. Verder moet een groot deel van de drukvloeistof uit hernieuwbare (plantaardige) grondstoffen bestaan. Hiermee neemt de CO2-uitstoot af en wordt voorkomen dat lekkages schade aan het milieu veroorzaakt. Op dit moment komt namelijk naar schatting 20 tot 30 procent van alle verkochte hydrauliekolie in het milieu terecht door technisch falen van machines.

Tier III en IV-motoren Per 1 januari 2008 zijn de emissie-eisen voor mobiele machines met een variabel toerental verscherpt. Mobiele machines werkend met een variabel toerental moeten nu voorzien zijn van een Tier IV-motor (fase III-B volgens EG-richtlijn 97/68). Deze eis geldt voor alle vermogenscategorieën. In 2007 kwamen mobiele machines met een variabel toerental alleen in aanmerking voor Vamil wanneer het vermogen tussen de 37 en de 75 kW lag.

Mobiele machines met een constant toerental moeten sinds 30 juni 2007 voorzien zijn van een Tier III-motor (fase III-A volgens EG-richtlijn 2004/26). Deze eis is niet gewijzigd. Per 1 januari 2008 zijn Tier III – motoren verplicht voor alle vermogens in Europa. Daarmee vervalt de noodzaak om de aanschaf van dergelijke motoren te stimuleren via MIA of Vamil. MIA/Vamil stimuleert nu de marktintroductie van Tier IV-motoren.

MIA/Vamil
De Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale stimuleringsregelingen van de Ministeries van VROM en Financiën. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor de MIA òf voor de Vamil, of voor beide.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven