Ga naar hoofdinhoud

Efficiënt ontwikkelen van nieuwe services

Het in Stuttgart (D) gevestigde onderzoeksbureau IPRI is een onderzoek gestart dat het kleine en middelgrote ondernemingen in de aandrijftechniek mogelijk moet maken om de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening qua kosten in de hand te houden. Het onderzoek moet leiden tot een aantal concrete hulpmiddelen die voorkomen dat de ontwikkelingskosten voor nieuwe dienstverlening uit de hand gaan lopen.

(Onder meer) In de aandrijftechniek zoeken ondernemingen, in hun eeuwige strijd om de concurrentie voor te blijven, naar mogelijkheden in toenemende mate voordelen boven de concurrentie door een aanbod van industriële dienstverlening na te streven. In de machine- en installatiebouw halen ondernemingen soms een zesde deel van hun omzet uit industriële dienstverlening, maar de leveranciers van aandrijvingen zijn nog lang niet zo ver. Maar ze zullen zich alleen met succes aan de toenemende kunnen onttrekken wanneer het ze lukt om economische, intelligente en innovatieve services met een voor de klanten calculeerbare meerwaarde te ontwikkelen.

Probleemstelling
Aandrijvingen kenmerken zich door een hoge complexiteit en zijn vaak voor klanten op maat gemaakt. De bijbehorende dienstverlening is daarom kennisintensief en moeilijk te kopiëren. Kennisintensieve dienstverlening vraagt echter ook concepten voor kostenmanagement voor de ontwikkeling daarvan, opdat de ondernemingen niet in een kostenvalkuil trapt.

Voor de wetenschap is het dus een uitdaging om ondernemingen in de aandrijftechniek nieuwe instrumenten en methoden ter beschikking te stellen. Deze moeten hen in staat stellen hun productportfolio uit te breiden met innovatieve bijpassende dienstverlening en tegelijkertijd de kosten transparant weer te geven te en beheersbaar te houden. Dit vereist een op de aandrijftechniek toegesneden concept, dat het kostenmanagement instrumenten ter beschikking stelt voor de fase van de ontwikkeling van zulke industriële services.

Voor het project, dat loopt van 1 juli tot en met 31 december 2008, wordt samengewerkt met een aantal partijen, waaronder de Forschungsverein Antriebstechnik.

IPRI
Het International Performance Research Institute (IPRI) in Stuttgart is een onderzoeksinstituut tot nut van het algemeen op het gebied van bedrijfseconomie. Met zijn onderzoekswerk wil IPRI een bijdrage leveren om de kennis over de mechanismen en hun onderlinge samenhangen in het Performance Management te verdiepen. Het instituut wil een bij de praktijk aansluitende bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van stuursystemen in ondernemingen, ondernemingsnetwerken en non-profit organisaties. Daarbij geniet het midden- en kleinbedrijf de bijzondere aandacht.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven