Ga naar hoofdinhoud

Eerste Mechatronica kenniscluster feit

De Federatie Aandrijven & Automatiseren (FEDA), de Groep Technische Automatisering (GTA), beide brancheverenigingen van de FME, hebben samen met het Landelijk Platform Mechatronica (LPM) en het ROC Midden-Brabant in Tilburg de eerste van een serie kennisclusters opgezet. Het betreft het kenniscluster Mechatronica, waarbij de combinatie is gemaakt met het Regionaal Overleg Bedrijfsleven Onderwijs, kortweg ROBO.

De officiële oprichtingsceremonie vond donderdag 9 februari 2006 plaats op de vliegbasis Gilze-Rijen vlakbij Tilburg. Deze plek liet zien dat het Commando Luchtstrijdkrachten (voorheen de Koninklijke Luchtmacht) een toenemende behoefte heeft aan technisch geschoold personeel, met name in de richting van de mechatronica. De genodigden kregen een rondleiding door de onderhoudshangaars van de Apache helikopters waar duidelijk te zien was dat mechatronica bij vliegtuigtechniek veel voorkomt.

Een van de sprekers en kartrekkers van het kenniscluster Mechatronica was Peter van Ierland, collegedirecteur van het ROC Midden-Brabant in Tilburg. Volgens hem is moderne techniek steeds minder gebonden aan een specifieke discipline. De combinatie van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, elektronica en ICT (= Mechatronica) wordt dan ook gezien als hét vakgebied van de toekomst. Op verzoek van een aantal regionale bedrijven, waaronder leden van de FEDA en GTA, heeft ROC Midden-Brabant samen met enkele andere scholen een BOL4-opleiding mechatronica ontwikkeld. Tegelijkertijd ontwikkelt Avans Hogeschool een HBO-variant van mechatronica.

In nauwe samenwerking met FEDA, GTA en LPM wordt nu in Tilburg een ROBO mechatronica geïnstalleerd. De bedoeling is dat er naast dit regionale kenniscluster Mechatronica in Midden-Brabant ook in andere delen van ons land kennisclusters worden gevormd, waarin het regionale bedrijfsleven participeert.

Deelnemers aan het Mechatronica-project zijn onder meer: Efteling, Coca-Cola Enterprises Nederland, Fuji Photo Film, Kuijpers, Hoppenbrouwers Elektrotechniek, KLM, Festo, Rexroth, IFF, Essent, GTI en Stork Worksphere. Uit het onderwijs participeren het Midden-Brabant College (VMBO), ROC Midden-Brabant (MBO) en Avans Hogeschool (HBO). Ondersteunende instellingen zijn iNDEX Technocentrum, Kenteq en Platform Promotie Techniek Tilburg en omstreken. Het belang van dit mechatronicaproject wordt onderstreept door de ontwikkelingsprijs van € 60.000,- die hiervoor in januari 2006 aan ROC Midden-Brabant is toegekend.

Kennisclusters

De achterliggende gedachte van dit initiatief is dat het voor ondernemers (al jaren!) moeilijk is om voldoende, goed gekwalificeerde medewerkers te vinden, zeker als het om technici gaat. In steeds meer producten en systemen worden verschillende technische disciplines gecombineerd, waardoor de behoefte aan technici met een brede (opleidings)achtergrond sterk is toegenomen. Het probleem is dat het animo onder jongeren voor een technische beroepsopleiding de laatste jaren afneemt. Omdat reguliere onderwijsinstellingen overwegend conventioneel, vakgebiedgericht werken en moeite hebben om de technologische ontwikkelingen in het lesprogramma onder te brengen, sluit het kennis- en ervaringsniveau van de (te weinige) schoolverlaters en afgestudeerden niet goed aan op de praktijk. Er komen dus te weinig technici van school en de technici die op de arbeidsmarkt komen beheersen niet of te weinig de vaardigheden die het moderne bedrijfsleven vraagt. Regelmatig, structureel overleg met de instituten waar de werknemers van de toekomst zitten (de ROC’s), kan hierin in positieve zin verandering brengen.

Het Regionaal Overleg Bedrijfsleven Onderwijs (ROBO) is per sector georganiseerd. Uit elke sector nemen enkele regionaal toonaangevende bedrijven met draagvlak binnen de bedrijfstak deel, terwijl het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) op directieniveau deelneemt aan ROBO. Het doel van ROBO is tweeledig. Ten eerste wordt hiermee de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarkt verbeterd en ten tweede komen er hierdoor voldoende, adequate stageplaatsen voor de werknemers van de toekomst.

Voor zover het gaat om technisch beroepsonderwijs is een extra doel: gezamenlijke promotie in de regio van techniek als moderne, interessante discipline waar een wereld van dynamische, ondernemende bedrijven achter schuilgaat. Bij potentiële leerlingen en hun ouders kan de techniek naar voren worden gebracht als een reële, aantrekkelijke mogelijkheid om carrière te maken. Zeker als naast MBO ook VMBO en HBO bij de ROBO worden betrokken, krijgt techniek bij deze publieksgroep een aantrekkelijk imago. In Midden-Brabant functioneren al jaren ROBO’s voor onder meer Bouwtechniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, Metaal, Motorvoertuigentechniek, Procestechniek, Transport en Logistiek, Gasturbines en sinds 9 februari 2006 ook Mechatronica!

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven