Ga naar hoofdinhoud

DHL sorteert met hulp van Vanriet Group

DHL Express heeft de sorteer-systemen in de bestaande sorteercentra in Utrecht, Amsterdam en Alkmaar vervangen. Hier zijn nieuwe, snelle en ‘state of the art’ sorteersystemen geplaatst door Vanriet Group. Het hart van ieder systeem is een hoge snelheid glijschoen sorter waarbij de pakketten door de glijschoenen naar de uitgangen bewegen.

In Amsterdam is als eerste een nieuwe sorteerinstallatie geplaatst. Het systeem heeft drie opzetbanen voor kooien en één invoerbaan voor los geladen pakketten. Het systeem kan later met nog twee invoerbanen worden uitgebreid. Alle pakketten worden in de invoerlijn gewogen. Ieder pakket wordt ‘gelezen’ door een geavanceerd camera scansysteem. Hier wordt ook het volume van ieder pakket bepaald. Daarna worden de pakketten op de glijschoen sorter ingevoerd. In totaal zijn er 85 uitgangen voor kleingoed, grootgoed en niet gelezen pakketten. Per uur kunnen er 5500 pakketten gesorteerd worden.

    
Voor Vanriet Group was het de grootste order in Nederland ooit:de sorteercentra van DHL in Alkmaar, Amsterdam en Utrecht zijn ‘live’ gegaan met sorteersystemen van het in Nieuwegein gevestigde bedrijf.

In Alkmaar wordt alleen het ‘inbound proces’ verwerkt. De nieuwe sorteer-installatie heeft twee invoerbanen voor kooien; later kan er één worden bijgeplaatst. Na het handmatig scannen worden de pakketten samengevoegd en op de sorter ingevoerd. Deze sorteermachine heeft 53 uitgangen voor grootgoed, kleingoed en niet gelezen pakketten.

Utrecht
Het DHL sorteercentrum in Utrecht is het grootste van de drie nieuwe centra. Na de uitbreiding worden hier 5800 pakketten per uur verwerkt. Daarvoor zijn vier invoerbanen voor pakketten uit kooien en van pallets geplaatst. Daarnaast zijn er twee invoerbanen voor los in de vrachtauto geladen pakketten, inclusief een aangedreven telescopische bandtransporteur. Alle pakketten worden automatisch gewogen, gescand en er vindt volumemeting plaatst.

Het plaatsen en inbedrijfstellen van de nieuwe sorteersystemen gebeurde in de hal waar voorheen ook al gesorteerd werd. Belangrijk uitgangspunt bij het plaatsen van de nieuwe systemen was dat in de sorteercentra dagelijks pakketten verwerkt moesten blijven worden tijdens de periode van montage en inbedrijfstellen. Hiervoor werd een faseringsplan opgesteld dat de invloed op de dagelijkse operatie zo klein mogelijk heeft gehouden.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven