Ga naar hoofdinhoud

Cursus ‘Lagers in high-tech systemen’

Engenia, het opleidings-instituut van Mikrocentrum voor HBO+ en academisch opgeleide professionals, start op donderdag 14 mei in Eindhoven een vierdaagse cursus Bearings in high tech systems. De cursus richt zich op technische specificaties van commercieel verkrijgbare lagers. Ook leren de cursisten systeemontwerpers te adviseren in het verleggen van de systeemgrenzen en UDV-lagers te ontwerpen en specifieke eigenschappen te optimaliseren.

De cursus omvat zes onderdelen:

  • Terminologie in hoog nauwkeurige aandrijfsystemen Aan de hand van voorbeelden worden de termen verduidelijkt. Het gaat hier niet om de definitie van de termen alleen, maar meer om hoe men bijvoorbeeld de hysteresis, resolutie of backlash van een mechanisch systeem kan berekenen en managen.
  • Lagers – De specifieke eigenschappen van diverse lagersystemen worden met elkaar vergeleken waardoor een lagerkeuze een logische keuze wordt. Hierbij wordt ingegaan op de prestatiegrenzen van de verschillende lagertypen waarbij de tribologie, de contactmechanica en de vloeistofmechanica ruim de aandacht zal krijgen.
  • Actuatoren Hier worden diverse aandrijfprincipes met elkaar vergeleken. Verder staan hier de prestatiegrenzen en de basisprincipes van diverse actuatoren centraal. Veel van de theorie die behandeld is bij het onderwerp lagers komt hier terug.
  • Ontwerp van hydrodynamische lagers en geleidingen – Hydrodynamische drukopbouw kan tot instabiliteit leiden in bijvoorbeeld hogetoerenspindels, ook al zijn deze voorzien van hydrostatische lagers. De Reynold-vergelijking (RV) vormt de basis voor het berekenen van de drukopbouw in een dunne smeerfilm tussen loopvlakken, al dan niet gesmeerd met olie, water of lucht. Met de oplossing van de RV kan vervolgens de draagkracht, stijfheid en andere lagereigenschappen worden berekend.
  • Ontwerpen van hydrostatische lagers Dergelijke lagers worden bijvoorbeeld toegepast in de hoofdspindel en de beitelsledes van hoge precisie draai, frees en slijp machines. Aan de hand van voorbeelden worden diverse ontwerpen geanalyseerd op draagkracht, stijfheid en stabiliteit.
  • Ontwerpen van extern bekrachtigde luchtlagers Hier worden diverse ontwerpen van hoognauwkeurige positioneertafels en spindels behandeld.

De cursus wordt gehouden in Eindhoven en duurt drie dagen. De cursus is van academisch niveau en prijsstelling (€ 2800 per persoon). Docenten zijn dr.ir. Anton van Beek en dr.ir. Ron van Ostayen van de TU Delft. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden gegeven.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven