Ga naar hoofdinhoud

Cursus informeert over nieuwe norm veilige schakelkasten

Eind 2009 verschijnt de herziene versie van NEN-EN-IEC 60439-1. De aanpassing van deze wereldwijde norm voor schakel- en verdeelinrichtingen heeft niet alleen gevolgen voor de kast- en paneelbouwers, maar ook voor installateurs en adviseurs. Vanaf 11 september organiseert NEN daarom een cursus in Utrecht die informeert over de herziene norm en de komende wijzigingen, zodat men tijdig de noodzakelijke maatregelen kan nemen.

In de praktijk brengen veel organisaties wijzigingen en uitbreidingen aan in elektrische installaties. Dit moet veilig gebeuren. Ook moeten bedrijven bij aansprakelijkheidszaken kunnen aantonen dat zij zich aan de richtlijn(en) hebben gehouden. Als aan de norm NEN-EN-IEC 60439-1 wordt voldaan, wordt tevens aan de eisen van de Laagspanningsrichlijn voldaan. Vooral voor opdrachtgevers is dit van belang, omdat zij als eigenaar van de installatie aansprakelijk zijn voor schade die deze aan derden kan toebrengen.

Inhoud van de cursus
Aan welke eisen moeten de kasten en panelen voldoen en hoe kunnen installatieverantwoordelijken dit testen? En wat gaat er precies veranderen in de norm? Deze vragen worden tijdens een eendaagse cursus beantwoord. De cursus is interessant voor kast- en paneelbouwers en voor adviseurs en installateurs die op de veiligheid van elektrotechnische installaties toezien.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven