Ga naar hoofdinhoud

Croon Elektrotechniek boekt meer winst

Croon Elektrotechniek heeft 2008 positief afgesloten. De bedrijfsopbrengsten zijn met 32% gestegen van 244 miljoen euro in 2007 tot 323 miljoen in 2008. Het bedrijfsresultaat is in vergelijking met 2007 gestegen tot 11,3 miljoen, een stijging van 2,5 miljoen. Het rendement op het eigen vermogen bedraagt, net als in 2007, circa 25%.

De orderportefeuille bedraagt eind 2008 circa 392 miljoen, dit is een stijging van 262% ten opzichte van 2007. De orderportefeuille bedroeg toen 149 miljoen. Per eind 2008 had Croon 1912 werknemers in vaste dienst, ultimo 2007 was dit nog 1578. Het aantal medewerkers zal in 2009 naar verwachting enigszins toenemen ten opzichte van 2008.

Vooruitzichten
De kwaliteit van de orderportefeuille ligt op een goed niveau. Ondanks de te verwachten effecten van de kredietcrisis op de marktomstandigheden, verwacht de directie van Croon Elektrotechniek voor 2009 een positief netto resultaat.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven