Ga naar hoofdinhoud

Convenant Windesheim en Jet-Net

Eind oktober, op de Tech-niekdag van Windesheim in Zwolle, ondertekende de hogeschool een convenant met Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Neder-land. Het partnerschap moet leiden tot een betere door-stroom van havo/vwo-scho-lieren naar hoger vervolg-onderwijs in techniek en ICT.

Tijdens de Techniekdag maken derde- en vierdejaars havo/vwo leerlingen in de praktijk kennis met de grote variëteit die techniek en ICT te bieden hebben. Met dit jaarlijks terugkerende evenement wil de hogeschool jongeren enthousiasmeren voor een bèta-beroep en laten zien dat werken in de technologie en ICT uitda-gend is en toekomst heeft.

Een baan in de techniek of ICT staat garant voor een carrière met toe-komstperspectief. Toch kiezen weinig studenten voor een technische of ICT opleiding, wat tot grote tekorten aan bètatechnici leidt. Windesheim (h)erkent deze tendens en zet zich actief in om de technische sector positief onder de aandacht van jongeren te krijgen. Eén van de initiatieven hiervoor is het partnerschap met Jet-Net.

Jet-Net en Windesheim
Jet-Net is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. “De doel-stellingen van Jet-Net sluiten naadloos aan bij de doelstellingen die Win-desheim heeft met betrekking tot de bèta-opleidingen. Samen bereik je meer dan alleen, dus een partnerschap aangaan met Jet-Net spreekt voor zich,” aldus Ineke van der Wal, directeur van het domein Techniek en ICT aan Windesheim.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven