Ga naar hoofdinhoud

Congres ‘Smart Hydrogen’

De Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Vereniging (NWV) viert haar tienjarig jubileum. Het netwerkplat-form stelt zich ten doel de ontwikkeling en toepassing van waterstof en brand-stofcellen te versnellen. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de vereniging een congres met het thema ‘Smart Hydrogen’. Ver-schillende sprekers van bedrijven die actief zijn op dit gebied zullen vertellen over de ontwikkeling die hun organisatie de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt.

NWV werd tien jaar geleden opgericht als platform voor ‘stakeholders’ in de waterstofindustrie om samenwerking te bevorderen, ideeën uit te wisselen en de mogelijkheid te creëren om hun technologieën te testen en demon-streren. Met het jubileumcongres wil de vereniging onderstrepen wat er de afgelopen tien jaar bereikt is op het gebied van waterstof en brandstof-cellen.

De sector heeft de internationale ontwikkelingen op de voet gevolgd en is er trots op te zien dat veel van de leden een leidende positie in hun expertise-gebied hebben verworven. Ze leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de stimulering van het gebruik van deze alternatieve energiebronnen.

Programma
Tijdens het congres zullen verschillende internationale sprekers aan het woord komen over de ontwikkeling van waterstof en brandstofcellen. Ze zullen toelichten waarom het belangrijk is te investeren in waterstof als energiedrager en de brandstofcel als schone en efficiënte energie-omzetter. UTC Power vertelt over de strategie en uitrol van brandstofcellen in de Verenigde Staten. Verder komen vertegenwoordigers van NOW uit Duitsland en Hydrogenics uit België aan het woord.

Nederland wordt vertegenwoordigd door partijen als Nedstack, Hygear en HyMove (foto). De voorzitter van Stichting Waterstof Onderneming Gelderland zal tijdens het congres vertellen over het HyMove-project dat is opgezet om ervaring op te doen met het gebruik van waterstof in bussen en auto’s. Hiertoe werd onlangs een nieuw tankstation van VéBé van Steijn geopend. Binnenkort zal bij dit tankstation, dat onderdeel uitmaakt van het HyMove-project, ook waterstof getankt kunnen worden.

Het congres vindt plaats op 4 oktober op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem, dat ook de thuisbasis is van Nedstack en genoemd tankstation. Meer informatie over de conferentie en de mogelijkheid tot registreren te vinden op de website van de vereniging.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven