Ga naar hoofdinhoud

CO2-reductie in enkele maanden terugverdiend

Rittal-CSM in Plymouth heeft een energiebesparend en CO2-uitstoot reducerend revisieprogramma afgerond. Samen met de gespecia-liseerde installateur Drew & Company is een efficiëntere pompbesturing voor de lakstraat geïnstalleerd. De kosten van het project – dat onder meer installatie van CFW-11 frequentieomvor-mers van WEG omvatte – zijn in enkele maanden terugverdiend.

Rittal-CSM is een producerende dochteronderneming van Rittal, dat onderdeel is van de Friedhelm Loh Group. Rittal is de grootste fabrikant van schakelkastenvoor industrie en datacommunicatie. Het bedrijf streeft naar CO2-reductie in de hele productie en heeft een aantal projecten uitgevoerd om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, onder meer in de fabriek in Plymouth.

Deze vestiging ontdekte een eventuele energieverspilling in het circu-latiesysteem en de pompen van de lakstraat. Elke pomp draaide met een constant toerental via een conventionele aansturing. Het debiet werd met handbediende kleppen geregeld.


Uit een energie-audit van Rittal-CSM bleek dat een vast toerental van de pompmotoren inefficiënt was. Nu worden ze geregeld door WEG CFW-11 frequentieomvormers.

Door deze energie-audit besefte men dat de pompmotor een variabele toerenregeling nodig had. Het bedrijf kwam met zijn leverancier overeen om als proef een toerentalregeling (een WEG CFW-11) op één van de motoren te zetten.

De proef duurde een aantal maanden en bleek erg geslaagd. Maar toen Rittal de overige pompmotoren wilden reviseren, traden problemen op. Reden voor het bedrijf om contact te zoeken met Drew & Company, dat vaker opdrachten uitvoerde zodat sommige technici de fabriek goed kennen.

Tien regelaars
Deze installateur heeft veel ervaring in het verminderen van de ‘carbon footprint’ bij fabrieken, gereedschapsmakers en de procesindustrie. In overleg met Rittal besloot de installateur tien variabele toerenregelaars van 3 kW tot 45 kW op de pompmotoren te zetten.

Elke toerenregelaar werd naast de betreffende pomp geplaatst in een IP65 omkasting (van Rittal uiteraard) met een geforceerde ventilatie en filtering. Drew & Co modificeerde alle bedieningspanelen en heeft al het installa-tiewerk gedaan terwijl de fabriek voor één weekend werd stilgezet.

Na installatie van het nieuwe systeem werden alle handbediende kleppen werden opengezet en werd de regeling overgenomen door de frequentie-regelaars. Elke regelaar is ingesteld op een eenvoudige lokale toeren-regeling, waardoor de fabrieksoperators het optimale debiet en volume voor de specifieke toepassingen kunnen afregelen.

Registratie
Het totale energieverbruik van de lakstraat wordt bijgehouden door een intelligent doseersysteem en dataregistratiesoftware. Het verbruik van de lakstraat is gedurende een aantal maanden vóór en na de installatie van de regelaars geregistreerd.

Na de installatie hebben de regelaars een aanzienlijke energiebesparing opgeleverd, zodat de verwachte terugverdientijd van de aanvankelijke investering slechts enkele maanden is. Daarna komt de energiebesparing van de installatie direct ten gunste van het bedrijfsresultaat.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven