Ga naar hoofdinhoud

China: kansen voor machines en apparatuur

De machine- en apparatenin-dustrie in China is kansrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven, blijkt uit een kansenidentificatie van NL EVD Internationaal, in samenwerking met het Neder-landse postennetwerk in China. De overgang van arbeidsinten-sieve productie naar kennis-intensieve productie staat in China hoog op de agenda.

Veel staatsbedrijven winkelen al over de hele wereld om samenwerkingen aan te gaan met innovatieve buitenlandse bedrijven of om bedrijven met technologieën die ze missen, over te nemen. Kennis, innovatie en hoogwaardige producten moeten het fundament vormen waarop China zich verder kan ontwikkelen op een aantal sleutelsectoren zoals lucht-en ruimtevaart, automotive en ‘new energy’.

Kansen voor Nederlandse bedrijven liggen op het gebied van technologische samenwerking, proceskennis, duurzame productiemethoden en export van compo-nenten met hoge toegevoegde waarde. Veel Chinese apparatuurproducenten zoeken naar mogelijkheden om hun productieprocessen te verbeteren en om een slag te maken in de kwaliteit van hun producten.

De meeste lokale overheden hebben geld beschikbaar om bepaalde projecten binnen specifieke zones te ondersteunen en om bestaande bedrijven te helpen bij het opzetten van onderzoeksfaciliteiten en laboratoria. Ook kunnen lokale over-heden lagere grondprijzen toekennen aan de voor hen interessante bedrijven in de daarvoor bestemde zones, terwijl de banken zijn geïnstrueerd om leningen tegen lagere tarieven te verstrekken aan deze ondernemingen.

Op internet vindt u een rapport over kansen in de machine- en apparaten-industrie in China, opgesteld door de Netherlands Business Support Office (NBSO) in Dalian. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de markt-adviseurs voor China of met het focal point van het Nederlands posten-netwerk in China:

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven