Ga naar hoofdinhoud

Chemie en machinebouw snelste groeiers

Een toenemende export zal de omzet van de industrie in 2011 stimuleren. ABN Amro verwacht dat de totale omzet in de industrie in 2011 met 6% zal toenemen. De omzet-verwachtingen per branche verschillen nogal, waarbij de op export gerichte indus-trietakken chemie en machinebouw zich positief onderscheiden. Door de bouwmalaise vormt de meer op het binnenland gerichte bouwmaterialenindustrie een negatieve uitzondering .

Verwacht wordt dat de prijzen van grondstoffen in 2011 verder zullen stijgen. ABN Amro waarschuwt voor een te groot optimisme wat betreft het doorberekenen van de toenemende grondstofkosten. De bank wijst erop dat de mate van doorberekenen afhangt van de ontwikkeling van de bezet-tingsgraad in de desbetreffende industrie en de krachtsverhouding tussen leverancier en afnemer. Zo loopt de bezettingsgraad in de meeste indus-trietakken nog achter op het langjarige gemiddelde.


De ontwikkeling van de productie is niet van dien aard dat iedere branche volcontinu gaat draaien in 2011.

De bank brengt naar voren dat bedrijven die de afgelopen jaren een afslankingsoperatie hebben ondergaan, meer mogelijkheden zullen hebben om een eventuele druk op de bruto marge op te vangen. De economische groei van Nederland zal met +1,9% vergelijkbaar zijn met de gemiddelde groei in de eurozone.

Internationaal
De groei van de Duitse economie zal van bovengemiddelde omvang zijn. Producenten die toeleveren aan de Duitse industrie zullen hiervan profiteren. De hogere economische groeicijfers in de wereld zullen worden gerealiseerd door de zogenaamde BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China).

Volgens ABN Amro ligt het aandeel van de BRIC-landen in de export bij Nederland op een lager niveau dan bij onze belangrijke handelspartners Duitsland, België en Frankrijk. Dit is echter niet zo dramatisch omdat Nederlandse bedrijven op indirecte wijze profiteren van de exportinspan-ningen van deze handelspartners. Een deel van de Nederlandse export naar onze handelspartners wordt namelijk ook verwerkt in producten die deze landen naar de BRIC-landen exporteren.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven