Ga naar hoofdinhoud

Checklist bij R&D samenwerking

Voor bedrijven die met elkaar of met kennisinstituten gezamenlijk R&D projecten willen uitvoeren is er een nieuw hulpmiddel beschikbaar. Op initiatief van FHI, de federatie van technologiebranches, is een eenvoudige, handzame Checklist Intellectueel Eigendom’ gemaakt, onder het motto ‘is er gedacht aan….?’ De brochure is zowel digitaal als op papier verkrijgbare en vrij te gebruiken voor iedere belanghebbende.

Het is een handleiding waarmee, voordat men een gezamenlijk project begint, na kan lopen of er wel voldoende afspraken zijn gemaakt. Doel is te voorkomen dat men later in onnodige conflictsituaties terecht komt, dan wel kennis waarover men dacht te kunnen beschikken niet meer vrij beschikbaar blijkt te zijn. Met name blijkt het noodzakelijk te zijn om vooraf na te denken en af te spreken wat er gebeurt als de samenwerkende partijen op een bepaald moment besluiten de samenwerking te stoppen.

Met verschillende partijen gezamenlijk onderzoek & ontwikkeling doen is niet eenvoudig. Met de beste bedoelingen gaat er vaak van alles mis na een verwachtingsvolle start. Aan de hand van een aantal voorvragen en een keuzemenu van verschillende mogelijke regelingen, afspraken en documenten kunnen samenwerkende partijen ieder voor zich dan wel gezamenlijk antwoorden formuleren, in het belang van hun gezamenlijke project en in het welbegrepen eigen belang. Het document is opgedeeld in twee delen: vragen vooraf bij een voorgenomen samenwerking en regelingen, afspraken en documenten bij daadwerkelijke R&D samenwerking.

De checklist is ontwikkeld en getoetst door een grote groep ‘ervaringsdeskundigen’. In 2011 werd een drietal workshops gehouden met mensen uit de bedrijfspraktijk en van kennisinstellingen.

De checklist is een uitgave van FHI, federatie van technologiebranches, en samengesteld met medewerking van mr. ing. F.H.G. Meijers MBA, in het kader van het Point-One programma voor ecosysteemontwikkeling, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw. Aan de totstandkoming werd meegewerkt door Point-One, TNO, ECN en MinacNed, de brancheorganisatioe voor Microsysteem en Nanotechnologie.

De ‘Checklist R&D samenwerking Intellectueel Eigendom’ is gratis te downloaden op de FHI-website. Een papieren versie is opvraagbaar bij het FHI-bureau,

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven