Ga naar hoofdinhoud

Call Topsector HTSM een succes

De call die de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) op 1 juni van dit jaar opende heeft 74 voorstellen opgeleverd, voor een totaal aangevraagd bedrag van 36,4 miljoen euro. In dat bedrag zitten toezeggingen van deelnemende bedrijven voor een totaalbedrag van 14,3 miljoen euro (7,8 miljoen euro in cash en 6,5 miljoen euro in natura). Gezien het budget van 11,9 miljoen euro dat voor de call beschikbaar is gesteld door Technologiestichting STW, NWO, FOM en ZonMw zal naar verwachting ongeveer de helft van de aan-vragen gehonoreerd kunnen worden. Naar verwachting is de beoordelingsprocedure vóór de Kerst afgerond en moet bekend zijn welke projecten worden goedgekeurd.

De Topsector HTSM is de eerste die op een call onderzoeksvoorstellen heeft binnengehaald. De projecten, met als hoofdindiener een universitaire onderzoeker, mochten niet groter zijn dan 500.000 euro, en inclusief medefinanciering vanuit het bedrijfsleven, niet groter dan 1 miljoen euro.

De verplichte medefinanciering door bedrijven in de aangevraagde pro-jecten is aanzienlijk, minimaal 35% van de totale projectkosten. Hiervan moest minimaal 20% van de totale projectkosten in cash bijgedragen worden en daarnaast konden bijdragen in natura geleverd worden om totaal tot de verplichte minimaal 35% van de totale projectkosten te komen.

Het beschikbare budget van 11,9 miljoen euro komt van Technologie-stichting STW (5 miljoen euro), Algemeen Bestuur van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO – eveneens 5 miljoen euro), de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM – 1 miljoen euro) en ZonMw (financier van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie – 0,9 miljoen euro). Alle aangevraagde projecten moeten passen in één van de vijftien HTSM-roadmaps of in de roadmap ICT.

Technische Universiteiten
Het merendeel van de aanvragen komt van onderzoekers bij de technische universiteiten: Technische Universiteit Delft 22, Technische Universiteit Eindhoven 18 en Universiteit Twente 16. De overige voorstellen zijn afkomstig van onderzoekers bij de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Maastricht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen, en van het CWI in Amsterdam en de academische ziekenhuizen AMC, VUMC, LUMC en UMCU.

Technologiestichting STW organiseert de beoordeling van alle aanvragen door onafhankelijke experts. Het besluit over het honoreren van projecten is gepland voor de week vóór Kerst.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven