Ga naar hoofdinhoud

Boek beantwoordt vragen over explosieveiligheid

D&F brengt samen met uitgeverij Kluwer het boekje ‘Explosieveiligheid in 100 vragen’ uit. De auteurs, Gerd-Jan Frijters, Arthur Rooze en Jacko Scholten, werken allen bij D&F Consulting. Het boekje geeft antwoord op honderd veel gestelde vragen over explosieveiligheid en de Atex-regelgeving.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere werkgever verantwoordelijk voor arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen waar mogelijk explosiegevaar kan voorkomen. Sinds 1 juli 2006 moeten alle arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen volledig voldoen aan de Atex 137 Richtlijn. ‘Explosieveiligheid in 100 vragen’ geeft de lezer een indruk van wat hij kan doen om explosiegevaar te voorkomen en de gezondheid van werknemers te beschermen.

Twee richtlijnen
De Atex-regelgeving is in twee richtlijnen opgesplitst. De eerste richtlijn stelt de fabrikant verplicht apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen explosieveilig te ontwerpen en te maken op grond van de Atex 95 Richtlijn (94/9/EG), opgenomen in de warenwet. De andere richtlijn verplicht werkgevers de explosierisico’s te beoordelen en maatregelen te nemen op grond van de Atex 137 richtlijn (1999/92/EG), opgenomen in het Arbobesluit.

Masterclass Atex
‘Explosieveiligheid in 100 vragen’ maakt onderdeel uit van het lesmateriaal van D&F’s Masterclass Atex. Op 6 november start de achtdaagse opleiding waarin u de wet- en regelgeving omtrent explosiegevaar leert. Na deze opleiding bent u in staat gevaarlijke situaties te herkennen en passende maatregelen te treffen, zowel op organisatorisch als technisch vlak. Bovendien leert u hoe u veilig te werk gaat in explosiegevaarlijke gebieden. 

‘Explosieveiligheid in 100 vragen’ is te bestellen via uitgeverij Kluwer en kost 22,50 euro.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven