Ga naar hoofdinhoud

Blankendaal directeur Brainport Industries

Brainport Industries heeft John Blanken-daal per 1 juni benoemd tot directeur. Blankendaal heeft zich als programma-manager bij de Brabantse Ontwikke-lingsmaatschappij (BOM) jarenlang met succes ingezet voor een sterke toelever-industrie. Vooralsnog gaat hij zich de helft van zijn tijd voor de coöperatie Brainport Industries inzetten. Doel-stelling van de coöperatie is dat deze keten van toeleveranciers internationaal erkend wordt als high-tech maakketen. Met zijn achtergrond en ervaring kan Blankendaal daar een bijdrage aan leveren.

Producten en systemen worden complexer en vergen meer kennis van een grotere diversiteit aan disciplines. Het ontwikkelen, maken en ondersteunen van systemen wordt steeds kapitaalintensiever, terwijl tegelijkertijd de reactiesnelheid (‘time to market’) toeneemt. Dit proces kan alleen efficiënt verlopen als machinebouwers zich meer tot kop-staart bedrijven ontwikkelen. Ze kunnen dat alleen als de fabricage én ontwikkeling van grotere (non-core) modules wordt uitbesteed aan strategische toeleveranciers in de hightech maak-industrie. Machinebouwers vragen hun toeleveranciers zelfs steeds meer om verantwoording te nemen in de hele product lifecycle.

Samenwerken in de keten
Gezien deze ontwikkeling heeft de toeleveranciersketen in Zuidoost-Nederland zich in 2010 verenigd in Brainport Industries. De bedrijven bundelen in deze coöperatie hun krachten om bedrijfsprocessen in ketenverband te integreren en te optimaliseren. Dit gebeurt zowel in samenwerking met de klant als in samenwerking met andere leveranciers. Daarvoor is het standaardiseren van informatie, interfaces en processen zeer belangrijk.

Gezamenlijk streven zij bovendien naar het schetsen van een lange termijn roadmap voor alle (maak)toeleveranciers en doen zij gezamenlijk onder-zoek naar nieuwe productietechnologieën, engineering en organisatorische competenties op het gebied van mechatronica en high tech systeembouw.

Daarnaast wil de keten van toeleveranciers projecten van buitenlandse machinebouwers voor Brainport Industries aantrekken. Een gemeen-schappelijk doel is bovendien het versterken van het imago van het werken in de techniek alsook het meewerken aan projecten om mensen te vinden, boeien en binden met betrekking tot werken bij de Brainport Industries bedrijven.

Samenwerking met BOM
Met de aanstelling van John Blankendaal als directeur van Brainport Industries krijgt de keten van toeleveranciers een trekker en gezicht. Gezien zijn rol vanuit BOM in het hightech ecosysteem (destijds gestart met het Make-it programma in 2003) heeft de coöpeartie de BOM benaderd om het proces van de opstart en uitbouw van de coöperatie te ondersteunen.

Aangezien dit past binnen haar activiteitenplan en doelstellingen om innovatieve samenwerking te stimuleren, is de BOM bereid om John Blankendaal voor 50% in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de coöperatie. Blankendaal was destijds ook initiator van het Platform Motion Control, waarin bedrijven in de regio Eindhoven kennis en ervaringen uitwisselden en projecten startten op het gebied van motion control.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven