Ga naar hoofdinhoud

Biobrandstoffen groeien dankzij wetgeving

Het gebruik van biobrandstoffen in verbrandingsmotoren is in Europa de laatste jaren snel toegenomen. Uitgedrukt in termen van energetische inhoud nemen ze momenteel ongeveer 1 % van het totale brandstofverbruik op de weg voor hun rekening. Dit staat in een nieuw rapport van marktanalist Datamonitor (DTM.L), The European Landscape for Biofuels in the Transport Sector.

De belangrijkste drijfveer voor deze groei is de Europese richtlijn voor biobrandstoffen. Deze heeft als doelstelling een aandeel van 5,75% voor biobrandstoffen in de totale verkoop van brandstoffen voor wegvoertuigen in 2010. De Europese energieministers werden het in februari 2007 zelfs eens om de doelstelling te verhogen tot 10 % voor 2020.

De penetratie van biobrandstoffen in de Europese wegvervoersector steeg volgens Datamonitor van 0,5 % in 2003 naar 1 % in 2005.Het Europese tussendoel (2% in 2005) is dus niet gehaald en het is onwaarschijnlijk dat de doelstelling voor 2010 wél wordt gehaald. Niettemin zal de penetratie van biobrandstoffen in de brandstofmarkt voor het wegverkeer blijven groeien. Dit is vooral het gevolg van nationale wetgeving en de toegenomen beschikbaarheid aan de pomp.

De Europese Unie is een sterke voorstander van biobrandstoffen boven alternatieve brandstoffen. Volgens de unie zijn biobrandstoffen momenteel de enige directe vervanging voor olie in het wegtransport die op een significante schaal beschikbaar is. Het vervangen van diesel en benzine door brandstoffen uit herwinbare bronnen helpt de Europese Unie ook in het bereiken van andere doelstellingen. Hierbij valt te denken aan het voldoen aan afspraken over klimaatverandering, verzekeren van de beschikbaarheid van brandstoffen voor het wegvervoer en het bevorderen van herwinbare energiebronnen.

Grote verschillen per land
De penetratie en beschikbaarheid van biobrandstoffen varieert overigens sterk tussen de diverse lidstaten. Het succes hangt vooral af van nationale maatregelen om het gebruik van deze brandstoffen te bevorderen door belastingvoordelen. Het verst gevorderd is Zweden waar biobrandstoffen 3 % van de brandstofmarkt voor het wegverkeer in termen van energie-inhoud voor hun rekening nemen. Momenteel telt het land zo’n 800 tankstations die E85 (85% bio-ethanol en 15% loodvrije benzine) verkopen, dat is 20 % van het totale aantal tankstations). En dat aantal wordt in snel tempo uitgebreid.

Het Verenigd Koninkrijk daarentegen kent nauwelijks belastingvoordelen voor biobrandstoffen. Brandstoffen uit herwinbare bronnen vormen daar minder dan 0,2 % van de brandstof voor het wegverkeer. Toch steeg het aantal tankstations het laatste jaar met bijna een factor vijf, van 110 naar 500, en dat komt overeen met 5 % van het totaal aantal verkooppunten. Daarvan komt twee derde deel voor rekening van de (Franse!) oliemaatschappij Total, de rest is van een kleine onafhankelijke aanbieder en enkele supermarktketens.

Duitsland schrijft sinds januari 2007 voor dat diesel aan de pomp minstens 1,2 % biodiesel moet bevatten. Ook in Frankrijk, Zweden en Italië hebben verkooppunten verplichtingen aangaande de verkoop van biobrandstoffen. Het rapport concludeert dan ook, dat de toekomst voor biobrandstoffen er op dit moment beter uitziet dan enkele jaren geleden. (foto: Biodiesel Nederland)

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven