Ga naar hoofdinhoud

Bèta’s staan stevig

Voor de derde keer op rij hebben het Platform Bèta Techniek, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Kivi Niria, KNCV, VHTO en Echo een loopbaanonderzoek onder ‘bètatechnici’ uitgevoerd. Dit rapport is deze week gepresenteerd op de Science & Technology Summit 2010. Deze keer is extra aandacht besteed aan de loopbanen van vrouwen en allochtonen en de invloed van de crisis.

Opvallend resultaat is dat bètatechnici minder last blijken te hebben van de crisis dan hun niet-technische collega’s. Van de bètatechnici die wel werkloos zijn geworden is het meerendeel weer snel aan het werk, gemiddeld zijn bètatechnici niet lang werkloos. Bètatechnici zijn meer honkvast dan andere beroepsgroepen, zij hebben vaker een vast contract en wisselen minder vaak van baan.

Lonen vrouwen blijven achter
Het loon van vrouwen blijft echter zo’n 10% achter bij dat van mannen, zowel voor vrouwen in bèta- en in niet-bètaberoepen. Opvallend is dat bètavrouwen minder vaak in deeltijd werken en vaker een vast contract hebben dan niet-bètavrouwen. Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak een vast contract dan autochone collega’s.

Bètatechnici zijn over het algemeen meer tevreden met hun baan dan andere hoogopgeleiden. De verschillen in salaris tussen bèta’s en niet bèta’s zijn gering, deze zitten meer tussen de branches. Het best betaalt de chemische industrie. Opvallend is wel dat de afgestudeerden van ‘harde’ technische opleidingen een beter salaris hebben dan gediplomeerden met een ‘zachtere’ studieachtergrond.

Klik hier voor het complete rapport

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven