Ga naar hoofdinhoud

Belgische leveranciers metaalbewerking bundelen krachten

Om de metaalbewerkende sector in België klaar te stomen voor de volgende decennia heeft een aantal leveranciers van machines, gereedschappen en techno-logie voor metaalbewerking een gezamenlijk overleg-platform opgericht.

Metal-Alliance.be zal de basis vormen voor meer professioneel overleg en gezamenlijke actie bij de Belgische leveranciers in deze sector. Brancheorganisatie Agoria en een kernteam van veertien bedrijven hebben de lijnen uitgezet van een overlegplatform voor leveranciers van machines, gereedschappen en technologie voor plaatbewerking, verspaning, oppervlaktebehandeling en lassen.

Metal-Alliance.be wil de belangen van de metaalbewerkende bedrijven in België en hun leveranciers ondersteunen, met het oog op het behoud en de versterking van hun gezamenlijke internationale slagkracht. Het platform moet een basis vormen voor gefundeerde informatieverstrekking, professioneel overleg, gezamenlijke PR- en andere activiteiten die de internationale uitstraling van de sector moeten vergroten.

Concurrentievermogen veilig stellen
Een dergelijk platform is dringend nodig, want de crisis heeft hard toege-slagen in de Belgische metaalbewerkende sector. Ook de daaropvolgende daling van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen heeft drastische gevolgen gehad voor de leveranciers van investeringsgoederen, gereedschappen en technologie in deze sector.

Het resultaat is dat de recessie niet alleen ernstige zichtbare schade heeft aangericht bij klanten en leveranciers op korte termijn, maar ook op langere termijn. Op het niveau van productiecapaciteit en -technologie dreigt de Belgische metaalbewerkende industrie haar internationaal concurrentie-vermogen te verliezen en achterop te raken ten opzichte van het buitenland. Een aantal belangrijke leveranciers merkt dat nu al. Doelgerichte gezamen-lijke acties en onderling overleg moeten de sector klaarstomen voor de komende decennia.

Nieuwe leden welkom
De oprichting van Metal-Alliance.be is een belangrijke eerste stap bij het samenbrengen van leveranciers die willen meewerken aan toekomstgerichte gezamenlijke strategieën. Ze willen niet alleen hun eigen core-business maar ook die van hun afnemers veilig stellen. Bedrijven die nog niet zijn aangesloten maar wel aan dit door Agoria gesteunde project willen mee-werken, kunnen zich inschrijven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Thierry Van Eeckhout (Siemens, voorzitter), Michel Closet (Van Waasdijk – SGM Technology, ondervoorzitter) of Peter Perremans (Agoria), van rechts naar links op de foto.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven