Branche nieuws

Bekritiseer normontwerpen online

NEN streeft naar een open en transparant normalisatieproces. Een belangrijke stap in dat proces is de openbare commentaarronde, waarbij alle marktpartijen de gelegenheid krijgen om commentaar te leveren op een normontwerp.

NEN introduceert nu een nieuw systeem waarmee marktpartijen digitaal via www.normontwerpen.nen.nl normontwerpen kunnen inzien en elektronisch commentaar kunnen indienen. Doel hiervan is meer marktpartijen te betrekken bij het normontwikkelingsproces.

NEN voert op verzoek van het Ministerie van EZ, het project ‘Open normalisatie’ uit. Het project is erop gericht de betrokkenheid van marktpartijen zoals MKB, consumenten, kennisinstituten e.d. bij het normontwikkelingsproces te vergroten.

Om te bekijken of het systeem daadwerkelijk de betrokkenheid van marktpartijen verhoogt en tegelijkertijd het functioneren van normcommissies verbetert, worden er twee pilots gehouden. De pilot in de sector machinebouw richt zich op machines voor de voedselindustrie.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven