Ga naar hoofdinhoud

Akkoord met high tech spin-off Single Quantum

De Technische Universiteit Delft, de Stichting FOM en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben op 16 oktober een overeen-komst gesloten met spin-off bedrijf Single Quantum BV. De partijen hebben afspra-ken gemaakt op welke wijze zij gezamenlijk fundamen-tele kennis over superge-leidende lichtsensoren naar de markt zullen brengen. In de overeenkomst is vastgelegd dat het bedrijf toestemming krijgt voor het gebruik van onderzoeks-faciliteiten en apparatuur (bijvoorbeeld ontwerptekeningen en software) en het uitwisselen van kennis. In ruil hiervoor zal Single Quantum een vergoeding betalen, bovendien krijgt Single Quantum van FOM een starterslening.

Het spin-off bedrijf Single Quantum ontwikkelt en produceert ‘single photon detectoren’. Dit zijn lichtsensoren die zo gevoelig zijn dat ze één enkel lichtdeeltje (foton) kunnen meten.

De technologie is gebaseerd op lichtgevoelige chips die bestaan uit supergeleidende nanodraden. Promotie-onderzoek door dr.ir. Sander Dorenbos leidde tot verdubbeling in de gevoeligheid van deze detectoren. Dat onderzoek vond plaats bij dr. Val Zwiller, senior onderzoeker in de Delftse FOM-focusgroep ‘Solid State Quantum Information Processing (QIP)’, in het kader van een Vidi-subsidie van NWO en mede gefinancierd door FOM.

Toekomstvisie
Met behulp van een STW Valorisation Grant Fase 1 subsidie (gefinancierd door FOM) is het de wetenschappers eind 2011 gelukt een prototype van een commercieel detectorsysteem met een gebruiksvriendelijke heliumkoeling te bouwen. Inmiddels heeft het bedrijf al een dergelijk systeem verkocht aan een Japanse onderzoeksgroep, en de tweede wordt op dit moment gebouwd voor een onderzoeksgroep in Australië.

Het bedrijf richt zich momenteel op de wetenschappelijke markt, maar ziet voor de toekomst toepassingen van de single photon detectoren voor industriële en medische toepassingen.


Detectorchip met supergeleidende nanodraden (afbeelding: FOM)

Meer over Single Quantum
De inmiddels gepromoveerde Sander Dorenbos werkt fulltime voor Single Quantum, net als drs. Floor van de Pavert, die als directeur de zakelijke kant op zich neemt. Val Zwiller blijft als wetenschappelijke adviseur betrokken bij het bedrijf. Single Quantum is aangesloten bij de bedrijven-incubator Yes!Delft en eindigde in juni 2012 bij de tien finalisten van de businessplan wedstrijd New Venture. Kijk voor meer informatie op de site van Single Quantum. www.singlequantum.com.

Start-up beleid FOM
In 2011 heeft FOM besloten om startende bedrijven te stimuleren door het verder ontwikkelen van een start-up beleid. Het beleid kent twee uitwer-kingen: FOM verstrekt een starterslening of FOM participeert via aandelen in een startende onderneming. Single Quantum is één van de ondernemingen die in 2012 onder het nieuwe FOM-beleid een start maakten en kreeg een lening.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven