Ga naar hoofdinhoud

Afscheid van IE1

Met ingang van vandaag mogen binnen de EU-landen die zich aan de Europese wetgeving committeren, geen motoren met rende-mentsklasse IE1 meer worden geproduceerd of ingevoerd. De maatregel past in het streven van de Europese Unie om het ener-gieverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen (CO2) in het jaar 2020 met 20% te hebben verminderd.

In de vroegere norm CEMEP 2006 werd het rendement van elektromotoren aangegeven met de aanduidingen Eff1, Eff2 en Eff3. Eff1 staat voor het hoogste rendement zodat het niet mogelijk was een logische klasse te creëren voor nóg zuiniger motoren. De indeling in deze efficiëntieklassen was internationaal echter niet erkend en niet verplicht.

Oud en nieuw
De Europese Richtlijn EuP (2005/32/EG) voro energieverbruikende producten maakt daar een einde aan. Op 21 oktober 2009 werd deze richtlijn nog wat aangescherpt tot de Europese Richtlijn 2009/125/EG voor energiegerelateerde producten. Deze richtlijnen zijn wel verplicht én zij heeft betrekking op een grotere range motoren.

De Europese richtlijn is gebaseerd op IEC 60034-30 die voor de classificatie van het rendement van elektromotoren werkt met de klassen IE1 (stan-daard), IE2 (hoog) en IE3 (Premium). Hoewel nog niet officieel vastgelegd worden ook al (permanentmagneet) motoren aangeboden in de klasse IE4. Niet IE1 maar IE4 vertegenwoordigt hier het hoogste rendement (de foto toont een W22 driefasen motor van WEG die leverbaar is in klasse IE2 en IE3).

De oude norm betrof motoren van 1,1 kW tot 90 kW en gold alleen voor twee- en vierpolige driefasenmotoren van 50 Hz. De nieuwe richtlijn geldt voor driefasen kooiankermotoren voor 50 Hz of 60 Hz die ingedeeld zijn op basis van de continue werking (S1) met enkele snelheid, twee tot zes polen, een nominale spanning tot 1000 V en een nominaal vermogen van 0,75 kW tot 375 kW. De nieuwe standaard is grotendeels geharmoniseerd met andere normen zoals IEEE 112B en CSA C-390.

Gefaseerde invoering
De nieuwe richtlijn gaat officieel vandaag in: vanaf heden moeten motoren minimaal voldoen aan het IE2 niveau. Vanaf 1 januari 2015 moeten motoren met een vermogen van 7,5 kW tot 375 kW minimaal voldoen aan IE3 niveau of IE2 in combinatie met een frequentieomvormer. Vanaf januari 2017 moeten motoren met een vermogen van 0,75 kW tot 375 kW minimaal voldoen aan IE3 niveau of IE2 in combinatie met een frequentieomvormer.

Alle nieuw geplaatste motoren moeten vanaf heden een rendementsklasse van minimaal IE2 hebben. motoren die al in gebruik zijn, hoeven niet te voldoen aan de minimale rendementseisen. Wanneer ze defect raken, kan de eindgebruiker de motor over laten wikkelen of vervangen door een nieuwe motor. De gebruiker moet dan de afweging maken tussen opnieuw wikkelen (lagere investering) en minder energieverbruik (lagere opera-tionele kosten).

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven