Branche nieuws

ABN Amro somber over economie

Het Economisch Bureau van ABN Amro verwacht een record aantal faillissementen in 2012 en een piek in de werkloosheid in 2014. Het aantal faillissementen stijgt in 2012 naar hoogste piek ooit: de bank voorziet een stijging van 20%. De groei van de werkloosheid is nu sterker dan tijdens de recessie in 2011, toen vooral nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt geen werkplek vonden. De vraag naar arbeid daalt nu ook; de bank verwacht dat de piek van de werkloosheid in 2014 ligt en uitkomt op 7,5%. Een en ander staat in het rapport Nederlandse economie in zicht dat de bank deze week publiceerde.

De ramingen voor de werkloosheid tijdens de grote recessie van 2008-2009 waren somber. De uiteindelijke stijging viel mee. Aan de vooravond van die recessie was de arbeidsmarkt krap en de verwachting was dat de recessie van korte duur zou zijn. In combinatie met de gezonde financiële huishouding van veel bedrijven leidde dat er toe dat veel gekwalificeerd personeel werd ‘gehamsterd’.

Bij de milde recessie in de tweede helft van 2011 was dit anders. Direct in het derde kwartaal steeg de werkloosheid aanzienlijk, niet door veel ontslagen maar door een duidelijke toename van het aanbod van arbeidskrachten. Het aantal werkzame personen steeg zelfs met 50.000, maar dit stond volledig in de schaduw van het extra aanbod van nieuwe werkzoekenden. Feitelijk verloren niet meer mensen hun baan, maar deden nieuwkomers op de arbeidsmarkt (jongeren 15-25 jarigen) de werkloosheid stijgen.

Piek werkloosheid in 2014
De trend van de werkloosheid is stijgend. De beperkte groei in het eerste kwartaal van 2012 en de voortekenen voor de rest van 2012 zijn zodanig dat de trend niet gekeerd zal worden. Door de zwakke ontwikkeling van de productie zal de vraag naar arbeid in de marktsector verder dalen en de werkloosheid verder stijgen. Door de zwakke conjunctuur treedt wel een ontmoedigingseffect op bij het aanbod van arbeid. Zo kiezen jongeren bijvoorbeeld voor een vervolgstudie in plaats van de arbeidsmarkt.

Door ombuigingsmaatregelen zal de economische groei aan de lage kant blijven. Voor 2013 verwacht ABN Amro een economische groei van 0,75%, die in de jaren daarna licht kan versnellen. De werkloosheid zal in 2014 zijn piek bereiken rond de 7,5% van de beroepsbevolking (dit correspondeert met 6,5% volgens de internationale definitie).

Faillisementen
In tegenstelling tot de werkloosheid viel het aantal faillissementen tijdens de ‘grote recessie’ niet mee. Tijdens de vorige ´faillissementscyclus´ duurde de periode van toename van het aantal faillissementen voor de meeste sectoren 21 maanden, maar met de horeca als uitschieter. Onder invloed van de afnemende volumes nam het aantal faillissementen in deze sector toe over een periode van maar liefst 35 maanden. Ook de toename van het aantal faillissementen (van dal tot piek) was met 130% in deze sector het grootst.

De vooruitzichten voor 2012 zijn niet gunstig. De omzetverwachtingen voor veel sectoren is negatief. In het najaar speelt voor consumentgerelateerde sectoren het probleem van de BTW-verhoging die doorberekend moet worden. Financiële ratio’s zullen onvermijdelijk verslechteren. ABN AMRO verwacht dit jaar derhalve een toename van het aantal faillissementen met 20%.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven